Nowe przejście dla pieszych w centrum miasta

We Wrocławiu uruchomiono nowego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Ruskiej. Nowa zebra łączy przystanki „Rynek” zlokalizowane po obydwu stronach skrzyżowania.

  • Nowe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Ruskiej, fot. Janusz Krzeszowski


Nowe przejście jest wyposażone w sygnalizację świetlną, co wymagało rozbudowy instalacji w obrębie całego skrzyżowania. Umożliwi ona bezpieczne pokonanie torowiska, bez ryzyka kolizji z tramwajami i autobusami wyjeżdżającymi z ul. Ruskiej w lewo i prawo.

Przejście powstało w ramach projektu oficera pieszego, obejmującego wyznaczanie trzech dodatkowych przejść na ul. Grodzkiej (przy moście Uniwersyteckim), św. Mikołaja i właśnie ul. Ruskiej.

Dwie pierwsze lokalizacje wykonano już w minionym roku.Zgłoś uwagę