Literatura w pieluchach

Warsztaty organizowane przez Wrocławski Teatr Lalek są adresowane do dzieci w wieku do dwóch lat oraz ich rodziców. Literatura jest tu traktowana jako punkt wyjścia do zabaw teatralno-muzycznych. Obecnie trwają zapisy.


Na cykl warsztatów teatralno-muzycznych składa się 10 spotkań. Adresowane są one do dzieci w wieku od roku do dwóch lat.

Inspiracją dla warsztatów była literatura dla najnajmłodszych - osobny nurt w książkowej twórczości dla dzieci, w ramach którego na całym świecie od lat powstają prawdziwe graficzno-tekstowe dzieła sztuki. W Polsce literatura ta pozostaje zjawiskiem wciąż nie do końca rozpoznanym, niszowym.

Rozbudź wyobraźnie swojego maluszka

Warsztaty składające się na cykl LITERATURA W PIELUCHACH nie polegają jednak na wspólnym oglądaniu książeczek. Literatura jest tu traktowana jako punkt wyjścia do zabaw teatralno-muzycznych, inspirowanych daną książką (jedna na jedne zajęcia).

Każda para dziecko-opiekun ma do dyspozycji własny egzemplarz na czas warsztatów, a po ich zakończeniu otrzymuje go w prezencie.

Zabawy przewidziane w ramach zajęć pomagają kompleksowo stymulować rozwój dziecka: rozbudzają wyobraźnię i wrażliwość estetyczną, uczą werbalizacji wrażeń, dostarczają inspiracji dla własnej aktywności artystycznej. Rozwijają także konkretne umiejętności: motoryczne (mała i duża motoryka), językowe i poznawcze.

Dorośli biorą w warsztatach aktywny udział. Wszystkie animacje odbywają się z użyciem przedmiotów codziennego użytku i są tak pomyślane, by można było je powtórzyć samodzielnie w domu.

Pierwsze warsztaty pod tytułem KOLORY odbędą się 11 stycznia 2015 roku, kolejne 8 lutego. Szczegóły dostępne są na stronie Wrocławskiego Teatru Lalek.

Zgłoś uwagę