Linie strefowe

Zasady korzystania z biletów wrocławskiej komunikacji miejskiej na liniach strefowych.

1. Zasady korzystania z linii strefowych, których numery rozpoczynają się cyfrą "9..." regulują odrębne umowy zawarte na mocy porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Wrocław, a danym przewoźnikiem świadczącym usługi przewozowe na obszarze Wrocławia oraz danej gminy ościennej.

2. Okresowe bilety wrocławskiej komunikacji miejskiej kodowane na Urbancard są honorowane na liniach strefowych, wyłącznie w administracyjnych granicach Wrocławia.

3. Na bilecie okresowym imiennym na dwie dowolne linie (30-dniowym oraz semestralnym) jest możliwe zakodowanie numeru linii strefowej, z zastrzeżeniem, że bilet taki obowiązuje wyłącznie w administracyjnych
granicach Wrocławia. 

4. Uprzednio skasowane w pojazdach należących do linii MPK oraz podwykonawców lub skasowane na linii strefowej w kasowniku znajdującym się przy kierowcy (bilet czasowy należy okazać kierowcy i zgłosić chęć jego skasowania celem odblokowania kasownika) bilety czasowe honorowane są na liniach strefowych, wyłącznie w administracyjnych granicach Wrocławia.

5. Bilety jednorazowe według taryfy obowiązującej na liniach strefowych na terenie Wrocławia oraz danej gminy ościennej, można nabyć wyłącznie u kierowcy w pojeździe danego przewoźnika.

6. Bilety okresowe według taryfy obowiązującej na liniach strefowych na terenie Wrocławia oraz danej gminy ościennej, można nabyć wyłącznie w punktach sprzedaży danego przewoźnika.

7. Pasażerowie posiadający okresowe bilety międzygminne zakupione u przewoźnika na daną linię "9...", mogą korzystać z autobusów linii "9..." należących do innego przewoźnika, lecz tylko w administracyjnych granicach Wrocławia.

8. Dla potrzeb kontroli muszą posiadać przy sobie paragon potwierdzający zakup biletu międzygminnego.
Pasażerowie uprawnieni do ulg i zwolnień w przejazdach wrocławską komunikacją miejską mogą również korzystać z tych uprawnień na liniach strefowych, których numery rozpoczynają się cyfrą "9...", a które funkcjonują na mocy porozumień międzygminnych.Zgłoś uwagę