wroclaw.pl strona główna Kulturalny Wrocław – najświeższe wiadomości o kulturze Kultura - strona główna

Infolinia 71 777 7777

14°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 17:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Kultura
  3. Aktualności
  4. Przyznano stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia
Stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia zdjęcie ilustracyjne
Stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia

Poznaliśmy nazwiska 22 wrocławskich artystów, którzy otrzymali stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia na rok 2021. Miasto przeznaczyło na VI edycję  konkursu 600 tys. zł.

Reklama

Stypendia przyznano osobom zajmującym się upowszechnianiem kultury w 6 różnych dziedzinach: muzyce, teatrze, sztukach wizualnych, literaturze, filmie, a także w zakresie upowszechniania. Wnioskować o nie mogli sami twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. Autorski zamysł należało opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych.Przyznano 18 stypendiów całorocznych i 4 stypendia na I półroczne 2021 roku w wysokości 2500 zł brutto miesięczni. W IV naborze złożonych zostało łącznie 191 wniosków. W 2021 czeka nas jeszcze jedna edycja konkursu, na drugi semestr.

W roku 2020 Wrocław przeznaczył 1,4 mln zł na stypendia artystyczne, także dla dzieci i młodzieży.

Nazwiska wyróżnionych, ich dokonania i opisy przedsięwzięć

Stypendia w kategorii: Sztuki wizualne

Jakub Jakubowicz

Artysta intermedialny, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Dyplom obronił w 2019 roku w pracowni rzeźby prof. Grażyny Jaskierskiej-Albrzykowskiej. Artysta porusza w swojej twórczości tematykę pamięci. Sam, pochodząc z Podkarpacia, zainteresował się historią wysiedlonej wsi łemkowskiej Wólka, przywracając pamięć o tym miejscu poprzez serię instalacji i realizacji in-situ.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Projekt Wólka – Reorientacja

Projekt dotyczy miejscowości Wólka, nad którym artysta pracuje od kilku lat. Zagłębiając się w historię miejsca, artysta zamierza skonfrontować się z rzeczywistością, wyjść poza granicę Wólki i odnaleźć ją w Truskawcu - miejscowości uzdrowiskowej w Ukrainie, do której przesiedlono Łemków z Wólki. W ramach stypendium artysta planuje stworzyć serię rzeźb  inspirowanych problematyką opuszczonej wsi łemkowskiej,  wykonanych w wosku ziemnym (ozokerycie) – materiale wydobywanym w Truskawcu.

Dominika Łabądź-Derbisz

Artystka wizualna, kuratorka, animatorka kultury. Doktorantka na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Artystka interdyscyplinarna. Tworzy instalacje, wideo, obiekty, akcje w przestrzeni publicznej.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: „Futurologia odjęzykowa”

Projekt zakłada stworzenie eseju wizualnego składającego się na cykl obiektów malarskich i książki artystycznej, podejmujących zagadnienie zmieniającej się przestrzeni symbolicznej, języka i kryzysu komunikacji jako czynników określających przestrzeń symboliczną i pozwalającą budować relacje społeczne. 

Karina Marusińska

Artystka interdyscyplinarna. W swojej twórczości eksploruje tematy związane z przemocą, bliskością, ekologią, formami uczestnictwa w przestrzeni publicznej i społecznego zaangażowania czy użytecznością rzeczy. Wykorzystuje różne media: instalację, wideo, rzeźbę, ceramikę, obiekt.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: „Okruchy świata” - cykl prac o charakterze site-specific, realizowanych w odniesieniu do zbiorów i przestrzeni muzealnych

Artystka zakłada realizację pięciu prac o charakterze site-specific we wrocławskich muzeach. W odniesieniu do historii artystka będzie komentowała aktualne zjawiska społeczne, polityczne i środowiskowe - w szczególności zagadnienia związane z łamaniem praw człowieka, ograniczaniem swobód obywatelskich, przemocą fizyczną i symboliczną, stereotypami, sferą tabu, odpowiedzialnością człowieka wobec środowiska naturalnego, relacjami międzyludzkimi oraz relacjami człowieka z kulturą materialną.

Zofia Pałucha

Ukończyła Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Stanisława Baja i dr. hab. Arkadiusza Karapudy. Obecnie doktorantka  Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: „Wyszukaj obrazem”

Projekt półroczny, w ramach którego powstanie 10 prac malarskich wykonanych techniką malarstwa olejnego przygotowanych do prezentacji na indywidualnej wystawie malarstwa w przestrzeni Galerii Jest we Wrocławiu kuratorowanej przez Krystiana Truth Czaplickiego. Celem projektu jest stworzenie wystawy malarstwa obrazującej kondycję współczesnego człowieka i jego otoczenie. Prace będą również kontynuacją poszukiwań artystki na polu strumienia świadomości jako narzędzia twórczego w dobie Informacjonizmu.

Agnieszka Sejud

Studentka fotografii na ITF Uniwersytecie Śląskim w Opawie, aktywistka, magistra prawa. W swej praktyce używa głównie fotografii, cyfrowego i analogowego kolażu, tworzy książki i ziny, prace video i instalacje. 

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: „Mimesis” 

W ramach stypendium artystka zrealizuje projekt fotograficzny „MIMESIS”. W cyklu przedstawia antybohaterki, niemieszczące się w kanonie piękna, istniejące tylko i wyłącznie dla swojego istnienia. Jest to autorska wizja kobiecości i spojrzenie na ciało, cielesność i seksualność.

Kama Sokolnicka

W 2003 r. uzyskała dyplom na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w Pracowni Rysunku Zawodowego prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza. Jej praktyka artystyczna opiera się na montażu, jako procesie konceptualnym. Jest autorką wielu wystaw indywidualnych i grupowych w Polsce i zagranicą.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: „Blask”

Realizacja obiektów, kolaży i kompozycji przestrzennych oraz ich prezentacja w specjalnie zaaranżowanych na potrzeby projektu przestrzeniach Muzeum Współczesnego Wrocław. W zamierzeniu autorskim projekt ma  przyczynić się do łagodniejszego przechodzenia trudności związanych z pandemią.

Karolina Szymanowska

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Członkini wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Nagrodzona II nagrodą na szczecińskim Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej Inspiracje, laureatka konkursu Fresh Zone krakowskiego Festiwalu Art Boom. W 2017 r. nominowana do wrocławskiej nagrody WARTO.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: ~God Mode

Projekt stypendialny to realizacja wystawy, której trzon ideowy stanowić będzie zjawisko przenikania się świata wirtualnego z rzeczywistym. Artystka zamierza zestawiać w swoich działaniach estetykę, język i motywy charakterystyczne dla gier wideo i mediów społecznościowych z surowymi materiałami, przedmiotami i miejscami z życia codziennego.

Stypendia w kategorii: Literatura

Urszula Benka-Urbanowicz

Poetka, prozaik, tłumaczka literatury francuskiej i angielskiej. Za debiut poetycki w 1976 roku otrzymała Medal im. Stanisława Grochowiaka. Publikowała w paryskich Zeszytach Literackich. Współpracuje z „Odrą”, „Migotaniami”, „Akcentem”, „Formatem”, „Re Wirami”.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: 1) „O sztuce nieświadomej i smutku”, 2 „Psychomitoromantyzm”

Projekt ma na celu dopracowanie dwóch cykli eseistycznych, które są ze sobą ściśle tematycznie powiązane. „O sztuce nieświadomej” to hermetyczne analizy utworów współczesnych, głównie dotyczących Dolnego Śląska. „Psychomitoromantyzm” jest próbą analizy roli, jaką odegrał Adam Mickiewicz. Nowość koncepcji polega na odejściu od metod ściśle historyczno-literackich. Autorka zamierza w swojej pracy przywołać wiedzę psychologiczną, historię filozofii socjologię.

Grzegorz Czekański

Krytyk literacki i filmowy, redaktor, księgarz, prozaik. Współzałożyciel Fundacji na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Dwukrotnie nominowany do nagrody Gazety Wyborczej WARTO (2011, 2012) w dziedzinie Literatury.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Spod tynku patrzy Breaslu – Książka

Projekt polega na opracowaniu książki składającej się z 11 rozdziałów, która będzie podejmowała temat niemieckich inskrypcji obecnych w przestrzeni publicznej Wrocławia. Kontekstem do publikacji jest projekt edukacyjno-kulturalny pod tym samym tytułem, realizowany w 2020 r. przez Fundację im. Tymoteusza Karpowicza.

Magdalena Drab

Absolwentka PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi. Aktorka Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy. Autorka tekstów dramatycznych (m. in.: „Dzielni chłopcy”, „Słabi. Ilustrowany banał teatralny”, „Słowo na g.”). W 2020 r. nominowana do Paszportów Polityki w kategorii Teatr.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Napisanie powieści pt. „Betty Blum. Projekcje nienakręconych filmów”

W warstwie formalnej powieści artystka chce mieszać gatunki filmowe, przekładając je na opowiadania – rozdziały powieści, spajane centralną postacią Betty Blum, niedoszłej gwiazdy kina. Powieść stanowić ma literacką fuzję prozy i scenariusza filmowego, co stanowić będzie rodzaj metafory, gdyż film niezrealizowany to najczęściej zapisany skoroszyt, martwa literatura, która może zostać powołana do życia dopiero przez wyobraźnię czytelnika lub twórcy.

Joanna Frydryszak

Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Wrocławskim, studiowała scenopisarstwo w Łódzkiej Szkole Filmowej. Pracowała jako dziennikarka (m. in. w Radio Wrocław i „Słowie Polskim”). Od 2011 roku współpracuje regularnie z Wysokimi Obcasami Extra i okazjonalnie z „Gazetą Wyborczą”. Jest autorką 3 książek: „Słonimski. Heretyk na ambonie” (2012, WAB), „Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie” (2017, Marginesy), „Służące do wszystkiego” (2018, Marginesy).

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” (tytuł roboczy książki)

Projekt zakłada napisanie książki dokumentującej losy kobiet żyjących w przedwojennej Polsce. Celem jest popularyzacja wiedzy o historii i kulturze chłopskiej, jak również obudzenie refleksji na temat naszego dziedzictwa społecznego i kulturowego oraz wpływu rodowodów na współczesne losy polskich rodzin, a szerzej społeczeństwa.

Robert Gawłowski 

Poeta, krytyk literacki, dramaturg, eseista, autor audycji, reportaży, słuchowisk radiowych, sztuk teatralnych i scenariuszy filmowych. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Debiutował jako poeta w 1977 roku. Jest autorem tomików wierszy, m. in.: Nie ukrywajmy tego szaleństwa, Marko Polo, Pył, Dotknięcie.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Książka poetycka „BOSKIE ŚWIATŁO”

W ramach projektu powstanie książka poetycka składająca się z ok. 75 utworów. Dzieło będzie reprezentować tzw. lirykę roli. Podmiot wierszy – Angelus Silesius – będzie mówić o różnych okolicznościach życiowych i duchowych, prowadzących go w kierunku tytułowego boskiego światła. Akcja liryczna wierszy będzie rozgrywać się w miejscach związanych z biografią Angelusa Silesiusa.

Magdalena Zarębska

Autorka dwudziestu książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pięciu scenariuszy filmowych. Jej książka „Kaktus na parapecie” była nominowana do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego. Jest autorką książki dwujęzycznej, wydanej po polsku i gwarą śląską.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Napisanie książki dla młodzieży pod roboczym tytułem „Trójkąt Trzech Cesarzy”

Akcja książki rozgrywać się będzie podczas letniego obozu artystycznego. Jego uczestnicy robią zdjęcia zabytkowym budynkom i innym miejscom nawiązującym do przeszłości, a ku ich zdumieniu aparaty rejestrują zupełnie inne kadry. Uczestnicy obozu, robiąc zdjęcia w ramach warsztatów fotograficznych, mają możliwość zobaczyć Mysłowice z czasów Trójkąta i zobaczyć fotografowane miejsca w czasach, kiedy pełniły istotną rolę, nie tylko dla mieszkańców Śląska, ale dla wszystkich Polaków mieszkających pod zaborami. 

Stypendia w kategorii: Teatr

Wiktor Bagiński

Student Wydziału Reżyserii AST w Krakowie. Na scenie jako aktor wystąpił w: Bohaterach przyszłości (reż. Markus Öhrm, Komuna Warszawa, 2014), w Piłkarzach (reż. Małgorzata Wdowik, TR Warszawa, 2017). Reżyser Zmurzynienia prezentowanego na festiwalu Sopot Non Fiction, Czarnej skóry, białych masek w Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu i Otella w krakowskiej AST.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: KEBAB STORY

Projekt polega na napisaniu scenariusza do sitcomu teatralnego pod tytułem "Kebab Story". Scenariusz będzie powstawał we Wrocławiu, akcja serialu dzieje się na „Trójkącie”. KEBAB STORY to historia świeżo upieczonego doktora filozofii, który przez trudną sytuację na rynku pracy zmuszony jest do zatrudnienia się w lokalu gastronomicznym AMBER KEBAB. Sceniczna realizacja scenariusza, będzie polegała na wystawieniu spektaklu w formie sitcomu teatralnego.

Maciej Rabski

Aktor, lalkarz, animator kultury. Członek Zarządu Fundacji „Teatr Układ Formalny”. Absolwent PWST Filii we Wrocławiu. Stypendysta Rektora PWST.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: NIE KARMIĆ POTWORA

Planowane przedsięwzięcie to spektakl teatru lalek oparty na autorskim scenariuszu poruszającym problem depresji u dzieci. Głównymi środkami wyrazu będą formy lalkowe oraz scenografia własnego projektu. Całość uzupełnią projekcje video oraz muzyka skomponowana specjalnie dla tego przedstawienia.

Paweł Świątek

Absolwent reżyserii na Wydziale Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST im. L. Solskiego, uczeń m.in. Krystiana Lupy i Mikołaja Grabowskiego, asystent m.in. Mai Kleczewskiej i Rene Pollescha. Od 2010 trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w roku 2013 także Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: „Jadłospis dla wszy - rzecz o Rudolfie Weiglu”

Inscenizacja wykładu Profesora na temat metod tworzenia szczepionki na dur brzuszny, który z nieznanych przyczyn nie doszedł do skutku na wydziale farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1951 roku. Stworzenie dramatu podbudowanego naukowymi materiałami medycznymi i edukacyjnymi (zarówno dotyczącymi duru plamistego, jak i prac nad jeszcze nieistniejącą szczepionką na nowotwór). Scenariusz miałby charakter popularnonaukowy i wykorzystywał fabularyzowane elementy z życia Rudolfa Weigla.

Emose Uhunmwangho

Ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Z Teatrem Muzycznym Capitol związana od 2009 roku, jako aktorka etatowa od sezonu 2011/12. Nominowana do nagrody WARTO 2019.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Poświatowska na głos i skrzypotrąby

Projekt zakłada stworzenie spektaklu muzyczno – teatralnego, którego osią będzie poezja Haliny Poświatowskiej w kompozycjach muzycznych na głos z towarzyszeniem kwintetu, grającego na skrzypcach Stroha.

Stypendia w kategorii: Muzyka

Aldona Bartnik

Absolwentka studiów magisterskich na wydziale muzyki dawnej w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Jest również absolwentką studiów licencjackich na dwóch kierunkach – skrzypce oraz śpiew klasyczny na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W jej dorobku artystycznym znajduje się  siedem solowych albumów dedykowanych polskiej muzyce dawnej. W 2019 roku otrzymała stypendium artystyczne MKiDN, wspierające jej pracę badawczą w zakresie poszukiwań i opracowania manuskryptów nutowych znajdujących się w Ossolineum.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: …… kilka słów o miłości

Przedsięwzięcie skupione będzie na nagraniu płyty, której repertuar pochodzić będzie ze zbiorów naukowych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Na płycie znajdą się pieśni i arie z epoki Klasycyzmu i Romantyzmu, znalezione w zbiorach specjalnych wrocławskich bibliotek. Dzięki temu, w programie znajdą się m in. kompozycje Stanisława Niewiadomskiego, Ignacego Nikorowicza, Józefa Poleskiego, Marii Szymanowskiej oraz Karola Kurpińskiego – kompozytorów , których twórczość wielokrotnie inspirowała się tematem miłości. Rezultatem projektu będzie również koncert transmitowany online, zorganizowany we współpracy z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. 

Piotr Damasiewicz

Trębacz i kompozytor. Ukończył Akademie Muzyczne we Wrocławiu, Bydgoszczy oraz Katowicach. Laureat nagrody fonograficznej Fryderyk 2013, nagrody Warto 2012, Nagrody Muzycznej Wrocławia 2013 oraz konkursu kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy. Lider europejskich platform muzycznych: Art Meetings we Lwowie i Melting Pot Laboratory made by Wrocław – Jazztopad w Narodowym Forum Muzyki. Prezentuje swoją twórczość w autorskich projektach: Solo, Power Of The Horns, Mnemotaksja, Hadrons, ImproGraphic, Kilima Juu.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Most do muzyki. Wrocław i brzmienie dolnośląskiej Wenecji, w aspekcie akustyki wybranych wrocławskich mostów

Cykl 12 nowych unikalnych kompozycji poświęconych 12 wybranym mostom Wrocławia. Koncerty będą improwizowane, a wpływ na brzmienie i materiał muzyczny będzie miała akustyka każdego z nich. Koncerty będą zarejestrowane i umoszczone w internecie na platformie YouTube oraz w mediach społecznościowych. Nagrania pozwolą twórcy na rozwój autorskich metod w zakresie ekologii dźwięku, rejestracji dźwięku i kompozycji muzycznej. Powstałe nagrania będą podkreślały związek architektury z akustyką oraz uzupełnią bazę charakterystyk różnego rodzaju pogłosów i wybrzmień. Ten materiał  posłuży jako materiał dla dalszej pracy stypendysty jako improwizatora, kompozytora, edukatora i wykładowcy.

Jędrzej Jendrośka

Występuje i tworzy pod pseudonimami DJ Duch, DJ Ryan R. Twórca opraw muzycznych wielu festiwali, m.in. Survival Art Festivalu, Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha, Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Autor wydawnictw kasetowych i winylowych. Był redaktorem w Akademickim Radiu Luz. Pomysłodawca, założyciel i redaktor naczelny serwisu/bloga Lineout.pl. poświęconego "kulturze miejskiej". Współtwórca duetu producencko-djskiego Pvre Gold oraz jeden z założycieli agencji eventowej Loud&Clear.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Rzeczpospolita kasetowa. Wpływ przemian ustrojowych na muzykę i kulturę wizualną (1989-1994)

Projekt artystyczno-badawczy, mający na celu udokumentowanie specyficznej kultury muzycznej i związanej z nią kultury wizualnej, która ukształtowała się w Polsce pod wpływem przemian ustrojowych 1989 roku, a która trwała do czasu wprowadzenia w życie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w 1994 roku. Przedsięwzięcie ma na celu digitalizację kluczowych zasobów muzyki i okładek kaset oraz zrozumienie kontekstu w jakim dzieła te powstawały dzięki bezpośrednim rozmowom z twórcami (muzykami i grafikami). W ramach stypendium powstanie publikacja książkowa i wydawnictwo kasetowe, zawierającego wybrane, najbardziej charakterystyczne dla tego okresu utwory.

Stypendia w kategorii: Upowszechnianie kultury

Urszula Rybicka

publicystka, redaktorka, twórczyni treści, magister pedagogiki, założycielka Żydoteki, tłumaczka prozy, popularyzatorka kultury żydowskiej.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Stworzenie dwujęzycznej strony internetowej poświęconej kulturze i historii żydowskiego Wrocławia (np. pod adresem: www.zydowskiwrocław.pl)

Autorka zamierza stworzyć nowe narzędzie upowszechniające kulturę związaną z żydowskimi mieszkańcami miasta – ich wpływem na wygląd, rozwój, funkcjonowanie Wrocławia. Wskaże najciekawsze i najważniejsze miejsca związane z Żydami we Wrocławiu m.in. miejsca kultu, miejsca pamięci, obiekty zaprojektowane przez Żydów i funkcjonujące do dziś. Zaprezentuje sylwetki wybitnych wrocławian pochodzenia żydowskiego jak m.in. Edyta Stein, Ludwik Hirszfeld, Willy Cohn, Ferdinand Cohn, Abraham Geiger. Na stronie znajdą się także artykuły dotyczące świąt, obrzędów i rytuałów żydowskich oraz zostaną zaprezentowane także najciekawsze współczesne żydowskie inicjatywy, wydarzenia kulturalne, wydawnictwa, festiwale, osobistości, wydarzenia edukacyjne i upamiętniające historię.

Olga Szelc 

Dziennikarka, redaktorka, recenzentka m.in. literatury islandzkiej wydawanej po polsku, autorka wywiadów, tekstów autorskich i opowiadań, współautorka antologii pokonkursowej „Nadodrzańskie opowieści grozy”- opowiadanie „Spadek”. Współpracuje z Głosem Mordoru – magazynem korporacji warszawskich i wrocławskich, z Ośrodkiem Działań Artystycznych  Firlej. Radna osiedla Stare Miasto we Wrocławiu oraz członkini Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Kobiety w teatrze Kalambur. Herstoria

Książka składać się będzie z wywiadów przeprowadzonych z aktorkami, scenografkami, reżyserkami, autorkami tekstów, czyli z kobietami, które współtworzyły legendarny teatr studencki Kalambur. Rozmówczyniami Olgi Szelc będą: Halina Litwiniec, Mira Aleksiun, Urszula Kozioł, Jolanta Chełmicka, Wanda Ziembicka-Has, Krystyna Paraszkiewicz-Pater, Ewa Dałkowska, Krystyna Krotoska, Elżbieta Lisowska-Kopeć, Krystyna Kutz, Krystyna Stoga. Będzie to historia teatru Kalmbur opowiedziana głosami kobiet. Publikacji towarzyszyć będą zdjęcia i materiały graficzne pochodzące z archiwum teatru.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl