wroclaw.pl strona główna
wroclaw.pl strona główna Wydarzenia we Wrocławiu. Sprawdź aktualny kalendarz imprez Wydarzenia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 20:45

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wydarzenia
  3. Edukacja i rozwój
  4. Konkurs na wydanie naukowej monografii historycznej – edycja IV

FILTRUJ

RODZAJ

OPIS

Konkurs na wydanie naukowej monografii historycznej – edycja IV Wydawnictwo Naukowe Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” poszukuje autorów niepublikowanych dotąd monografii historycznych dotyczących m.in. powojennej historii Polski i public history. Istotną sferą działalności Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” jest upowszechnianie dorobku historycznego i kulturowego Ziem Zachodnich i Północnych włączonych do Polski po II wojnie światowej oraz popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia jako ważnego elementu dziedzictwa europejskiego. Jednym ze środków realizacji tych celów jest prowadzona przez instytucję działalność wydawnicza. Celem organizowanego konkursu jest popularyzowanie i dokumentowanie historii, wspieranie badaczy–autorów, propagowanie prac o wysokim poziomie merytorycznym, a w konsekwencji wkład w rozwój nauki. Do konkursu można zgłaszać niepublikowane wcześniej monografie z zakresu nauk humanistycznych napisane w języku polskim, dotyczące przynajmniej jednego z następujących obszarów: historii Polski po 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych; historii mówionej; historii w przestrzeni publicznej (public history); pojednania między narodami po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem pojednania polsko-niemieckiego); opozycji antykomunistycznej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska). Nabór prac konkursowych odbywa się w dwóch etapach: etap I: do 15 lipca 2024 roku na adres elektroniczny [email protected] należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu); etap II: do 31 lipca 2024 roku na adres elektroniczny [email protected] należy przesłać pełny tekst pracy konkursowej (scalonej w jednym pliku) w dwóch formatach: *doc lub *docx oraz *pdf, spełniającej założenia opisane w Regulaminie konkursu. Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie pełnych kosztów wydania zwycięskiej monografii w Wydawnictwie Naukowym Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz wynagrodzenie dla jej autora w wysokości 8000 zł brutto. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie. Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adres [email protected].

TERMINY Konkurs na wydanie naukowej monografii historycznej – edycja IV

  • Centrum Historii Zajezdnia

    • Poniedziałek 15 lip
      • 23:59

Miejsce

Zobacz także