4 kwietnia - zmiana lokalizacji przystanku "Dworzec Główny" dla autobusów linii 602

Aby poprawić przepustowość przystanku autobusowego w zatoce postojowej przy ulicy Peronowej (przystanek "Dworzec Główny" dla linii 110, 112, 113, 602, 612 i kursów nocnych linii 250), od 4 kwietnia 2020 roku (sobota) planowane jest wprowadzenie zmiany lokalizacji przystanku dla linii autobusowej 602.


Przystanek początkowy "Dworzec Główny" dla autobusów ww. linii w kierunku klastra LG w Biskupicach Podgórnych zostanie przeniesiony z ulicy Peronowej do zatoki autobusowej zlokalizowanej przy ulicy Stawowej przed skrzyżowaniem z ulicą Bogusławskiego (przystanek o nazwie "Dworzec Główny (Stawowa)".

Przystanek końcowy "Dworzec Główny" dla kursów linii 602 z Biskupic Podgórnych pozostanie w dotychczasowej lokalizacji tj. przy ulicy Peronowej.Zgłoś uwagę