Od 1 października - utrudnienia na Drobnera

Od 1 października zamknięty zostanie wjazd z ulicy Drobnera do Cybulskiego (brak prawoskrętu). Wyjazd z Cybulskiego będzie się odbywał normalnie. Powodem zmiany jest rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ulicy Drobnera od mostów Uniwersyteckich do Łokietka. Prace potrwają do połowy listopada. 

  • Organizacja ruchu.


Przebudowa ulicy Drobnera ma na celu wyznaczenia trasy rowerowej. Podczas 1 etapu robót wyremontowana zostanie nawierzchnia ul. Drobnera przy skrzyżowaniu z ul. Cybulskiego. Zajęty zostanie prawy pas ruchu, na którym m.in. wymieniona zostanie nawierzchnia z kostki kamiennej na bitumiczną. Niemożliwy będzie skręt z ul. Drobnera w ul. Cybulskiego. Dojazd do ul. Cybulskiego będzie możliwy ulicami: Grodzką i Pomorską. Plac budowy będzie zorganizowany w sposób umożliwiający wyjazd z ul. Cybulskiego na most Uniwersytecki. 
W 2 etapie prace przeniosą się bliżej torowiska tramwajowego. Docelowo trasa rowerowa w ul. Drobnera zostanie poprowadzona w jezdni na odcinku od ul. Łokietka do połączenia z istniejącą ścieżką na moście Uniwersyteckim. Na odcinku od ul. Śrutowej do Dubois wykorzystane zostanie oznakowanie poziome "kierunek i tor ruchu rowerów" (tzw. sierżanty). 
Na pozostałych odcinkach będzie to pas rowerowy. Prace zakończą się w II połowie listopada.

Zgłoś uwagę