Program Rodzina 500plus we Wrocławiu

Realizatorem zadania związanego z przyznaniem i wypłacaniem świadczenia wychowawczego 500 zł jest Dział Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z analiz MOPS wynika, że z programu 500+ skorzysta około 40 tys. rodzin, a wsparcie trafi do 65 tys. dzieci.


Świadczenie w wysokości 500 zł wypłacane jest  rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. W przypadku pierwszego dziecka obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Na kolejne dzieci próg dochodowy nie obowiązuje.

Wnioski można składać osobiście lub drogą elektroniczną – przez internet, logując się na stronę swojego banku. Dzięki temu właściciele konta nie muszą zakładać dodatkowych kont na platformach ZUS.

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski przyjmowane są w punktach stałych. Głównym centrum obsługi programu we Wrocławiu jest  punkt stały w Centrum Grafit przy ul. Namysłowskiej (obok górki słowiańskiej). 

Czym dojechać?

Przed budynkiem Grafitu jest darmowy parking dla zmotoryzowanych. Dojechać tam można też liniami tramwajowymi: 1,0L, 0P, 6, 11, 23.

 

Ważne: wniosek składamy w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania!

Numer kontaktowy do Zespółu Świadczeń Wychowawczych 71 79 99 274, 71 79 99 287, e -mail: 500plus@mops.wroclaw.pl

  • Wnioski: pobierz wniosek. Już wydrukowane wnioski można otrzymać w punktach stałych.  
  • Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+: tutaj.

Punkty stałe składania wniosków

Punkty stałe

Lokalizacja

Pokój przyjęć

Godziny przyjęć

Siedziba 500+ MOPS

ul. Namysłowska 8

 BOK

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 7.30 -15.00

w czwartki w godz. 7.30 - 16.00

Siedziba Działu Świadczeń MOPS

ul. Hubska 30-32

BOK

poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 7.30 -15.00,

czwartek w godz. 7.30 - 16.00

Składanie wniosków drogą elektroniczną

Ustawa zakłada trzy sposoby składania wniosków w formie elektronicznej, przez: portal Emp@tia, przez portal PUE (Platforma Usług Elektronicznych) ZUS oraz przez portale bankowe m.in. w bankach, które podpisały list intencyjny z rządem.

Lista banków, które podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej:
Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

  • Prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym wypłynął wniosek z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami.
  • Wypłaty świadczeń będą następowały co miesiąc, najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują.
  • Osoby, chcące otrzymać wsparcie na kolejny, rok będą zobowiązane złożyć ponownie wymagane dokumenty,

Zgodnie z danymi GUS z 2014 roku we Wrocławiu mieszka 100 tys. dzieci, które nie osiągnęły jeszcze 18. roku życia. Z analiz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu wynika, że z programu 500+ skorzysta około 40 tys. rodzin, a wsparcie trafi do 65 tys. dzieci.

Zgłoś uwagę