Zmiany w organizacji ruchu - ul. Ślężna i Grabiszyńska

Zarząd dróg i Utrzymania Miasta informuje, że w najbliższych dniach w wybranych punktach miasta nastąpią zmiany w organizacji ruchu kołowego

Skrzyżowanie Armii Krajowej i Ślężnej

W nocy 24/25 kwietnia na skrzyżowaniu zostanie wprowadzona zmiana polegająca na zwiększeniu liczby pasów przeznaczonych do lewoskrętu z Armii Krajowej do Ślężnej z jednego do dwóch.
Po zmianie na Armii Krajowej nadal będą funkcjonowały cztery pasy ruchu: dwa do lewoskrętu, dwa do jazdy na wprost oraz jeden do prawoskrętu (wspólnie z relacją na wprost).

Skrzyżowanie Grabiszyńskiej i Wysokiej

Od poniedziałku 27 kwietnia zamknięty zostanie wyjazd z ul. Wysokiej do ul. Grabiszyńskiej.
Powodem ograniczenia będą prace prowadzone przy wiadukcie kolejowym przez PKP PLK. Termin występowania utrudnień jest uzależniony od terminu zakończenia robót przez PKP.  Etap pierwszy wyłączenia wylotu ulicy Wysokiej potrwa do połowy maja br.

Zgłoś uwagę