Projekty SmartCity Wrocław: Środowisko

Działania środowiskowe, które chcemy promować to m.in.: inwestycje niezbędne do poprawy efektywności energetycznej, generowania energii niskoemisyjnej, modernizacja infrastruktury oraz szeroko pojęta edukacja.

Wszystkie elementy mają przyczynić się do tworzenia wysokiej jakości środowiska w naszym mieście.