Projekty SmartCity Wrocław: Środowisko

Działania środowiskowe, które chcemy promować to m.in.: inwestycje niezbędne do poprawy efektywności energetycznej, generowania energii niskoemisyjnej, modernizacja infrastruktury oraz szeroko pojęta edukacja.

Wszystkie elementy mają przyczynić się do tworzenia wysokiej jakości środowiska w naszym mieście.

SmartFlow

Smartflow to narzędzie do inteligentnego zarządzania siecią wodociągową, które zbiera dane z czujników rozmieszczonych na obszarze miasta. Dane następnie są analizowane i przetwarzane, a nieprawidłowości wyświetlane są na mapie miasta w postaci alarmu. Więcej

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Jagodna

Więcej

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Maślic Małych

Więcej

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Jerzmanowa i Jarnołtowa

Więcej

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Śródmieścia Południowego

Więcej

Przedstawię Raport o stanie Wrocławia

Więcej

Zaprojektuję nową wersję webowej aplikacji Giełda Nieruchomości

Więcej

Przygotuję Założenia polityki społeczno-gospodarczej na przyszły rok

Więcej

Opracuję projekt aplikacji do obsługi zamiany mieszkań komunalnych

Więcej

Przygotuję przestrzeń pod targowisko na terenie po dawnym V LO przy ul. Grochowej

Więcej

KAWKA

Program KAWKA pomaga zamienić węglowy piec i kotłownię na ekologiczne ogrzewanie. Miasto Wrocław dopłaca 70 proc. (maksymalnie 12 tys. zł) do takiej inwestycji. Celem programu KAWKA jest przeciwdziałanie niskiej emisji, czyli emisji na niskiej wysokości szkodliwych pyłów i gazów. Ścisłe i precyzyjne określenie tego pojęcia jest dość trudne, niemniej przyjmuje się, że chodzi o kominy i inne źródła emisji, umieszczone na wysokości nie wyższej niż 40 m. Więcej

Wdrożę program restrukturyzacji zobowiązań finansowych z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław

Więcej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN) to strategiczny dokument, który został opracowany dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wrocławia i czternastu gmin. PGN został stworzony, aby dać możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 na działania z zakresu budowania gospodarki niskoemisyjnej, adaptacji do zmian klimatu i rozwoju ekologicznego transportu publicznego.Więcej

Przedstawię projekt wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020-2025

Więcej

Przygotuję wytyczne dotyczące funkcjonowania lokali gastronomicznych oraz jarmarków okolicznościowych na lata 2020 - 2023 w centrum staromiejskim

Więcej