Projekty SmartCity Wrocław: Edukacja

Wrocław często nazywany jest miastem studentów. I nic w tym dziwnego, ponieważ w 2015 r. ok. 100 tysięcy studentów rozpoczęło tu nowy rok akademicki, a wśród nich ok. 70 tysięcy jest przyjezdnych.

 To studenci współtworzą klimat Wrocławia – miasta przyjaznego, otwartego i pełnego energii. Miasta, które stale się rozwija.

 

Explain Everything dla wrocławskich szkół

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nawiązał współpracę z wrocławskim Startup’em Explain Everything, by przeprowadzić pilotażowy projekt wdrożenia interaktywnej aplikacji edukacyjnej. Zobacz, na czym ona polega.Więcej

Studencki Program Stypendialny

Wrocław wspiera młodych i zdolnych w rozwijaniu pasji i talentów! Jeśli jesteś laureatem olimpiady przedmiotowej, wyjeżdżasz aby studiować na zagranicznej uczelni lub jesteś doktorantem wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami naukowymi zgłoś się po stypendium!Więcej

Szkoła w Mieście

„Szkoła w Mieście” to nowoczesny, nowatorski sposób podejścia do realizacji podstawy programowej w przestrzeni miasta, poprzez udział uczniów wrocławskich szkół w zajęciach prowadzonych w 83 instytucjach kulturalnych, organizacjach i centach edukacyjnych (teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe uczelnie, ZOO, Aquapark, Humanitarium). Więcej

Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą

W ramach projektu planowane jest zbudowanie infrastruktury sprzętowej i rozwiązań systemowych związanych z elektronicznym wsparciem placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w zakresie zarządzania edukacją we Wrocławiu. System informatyczny usprawni i zmniejszy koszty komunikacji urzędu z placówkami oświatowymi, a także innymi instytucjami, zajmującymi się sprawami oświatowymi. Wdrożenie nowych rozwiązań ułatwi koordynowanie planowania i realizowania budżetów w poszczególnych placówkach. Będzie wsparciem przy organizacji pracy szkół i placówek: planowaniu zajęć szkolnych, pracy sekretariatów, czy też monitorowania ścieżki edukacyjnej ucznia. Oprogramowanie ma wspierać działalność administracyjną szkół i placówek. Więcej

EDU-MAN

Jednym ze sposobów na włączanie placówek do sieci MAN Wrocław jest także współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi. Projekt zakładał budowę publicznej sieci telekomunikacyjnej świadczącej usługi na rzecz jednostek organizacyjnych miasta oraz mieszkańców Wrocławia, a także budowę sieci światłowodowej łączącej rozsiane po całym mieście obiekty, których działanie nie jest możliwe bez istnienia niezawodnego systemu transmisji danych.Więcej

Wrocław Koduje

Wrocław Koduje – projekt koordynowany przez Wrocławskie Centrum Akademickie, na który składają się dwa podprojekty: Język Maszyn, którego celem jest promocja nauki programowania, a także algorytmicznego i logicznego myślenia od najmłodszych lat. Wrocław Pracuje, którego celem jest zatrudnienie przez wrocławskie firmy z sektora IT osób, które nie ukończyły studiów o profilu informatycznym, a są zainteresowane pracą na rzecz sektora IT. Więcej