Konkurs na badanie wrocławskiego sektora kultury

Strefa Kultury Wrocław zaprasza do udziału w konkursie na przeprowadzenie badań, które będą polegać na rozpoznaniu, analizie i diagnozie zmian, jakie zachodzą we wrocławskim sektorze kultury. Propozycje można składać do 28 lutego. Zwycięzcy dostaną na realizację 15 tys. złotych.


Konkurs badawczy prowadzony jest w ramach programu Praktycy Kultury, któremu towarzyszy wybrane zagadnienie, stanowiące punkt wyjścia do dalszych działań – w 2020 r. tym hasłem jest ZMIANA.

Badaniu podlegać mogą więc m.in. zmiany klimatyczne i ich wpływ na organizację i funkcjonowanie sektora kultury we Wrocławiu oraz zmiany, dotyczące uspołeczniania kultury, także w kontekście jej definiowania lub uczestnictwa. Równie istotne będą zmiany, związane z udostępnianiem kultury wśród zróżnicowanych grup odbiorców czy też zmiany technologiczne i ich rola w kulturze.

Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział interdyscyplinarne grupy nieformalne, złożone z mieszanych zespołów, reprezentujących różne praktyki badawcze, animacyjne, ale także artystyczne czy edukacyjne (m.in. absolwenci wydziałów związanych z kulturoznawstwem, mediacją sztuki, naukami społecznymi, dziennikarstwem).

Do naboru można zgłaszać zróżnicowane propozycje działań – zarówno ilościowych, jakościowych, jak i eksperymentalnych oraz dowolnych ich kombinacji. Efektem kilkumiesięcznego projektu ma stać się raport podsumowujący, który po raz pierwszy zaprezentowany zostanie podczas konferencji „Miasto i Kultura”.

Terminy, dokumenty

Na realizację wybranego projektu Strefa Kultury Wrocław przeznaczy kwotę 15 tysięcy złotych brutto.

Formularz zgłoszeniowy można przesyłać od 20 stycznia do 28 lutego br. na adres: praktycykultury@strefakultury.pl. Wyniki ogłoszone zostaną 23 marca.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin i inne dokumenty dostępne są na stronie

O Praktykach Kultury

To program skierowany do wrocławskiego i dolnośląskiego sektora pozarządowego, instytucji oraz osób pracujących niezależnie. „Praktycy” opierają się przede wszystkim na współpracy i wymianie wiedzy, a ich działania skupione są na profesjonalizacji i ułatwieniu zdobycia nowych umiejętności i kompetencji.

Możliwe jest to dzięki organizacji warsztatów, laboratoriów, konferencji, a także otwartych sesji kreatywnych prowadzonych przez ekspertów z Polski i zagranicy.Zgłoś uwagę