Linia tramwajowa do Wysokiej – podpisanie listu intencyjnego

Ten plan ma się urealnić za kilka lat, ale sygnatariusze listu intencyjnego, który podpisano we wrocławskim ratuszu 17 października 2018 r., czyli prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i wójt gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, są przekonani, że linia tramwajowa do Wysokiej to bardzo dobra inwestycja dla mieszkańców i dolnośląskiej stolicy, i kobierzyckiej gminy. 

 • 17.10.2018 r. swoje podpisy pod porozumieniem złożyli w imieniu Kobierzyc – Ryszard Pacholik i Wrocławia – Rafał Dutkiewicz, fot. mawi

  17.10.2018 r. swoje podpisy pod porozumieniem złożyli w imieniu Kobierzyc – Ryszard Pacholik i Wrocławia – Rafał Dutkiewicz, fot. mawi


Porozumienie intencyjne, które podpisali obaj samorządowcy, zakłada poprowadzenie trasy tramwajowej z Wrocławia do Wysokiej. To ma być jedna z odpowiedzi na postępujący od kilku lat intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej, a co za tym idzie – wzrost zasiedlenia, zarówno na wrocławskich południowych osiedlach, m.in. Ołtaszynie i Partynicach, jak i w Wysokiej, w gminie Kobierzyce, przylegającej do południowych granic Wrocławia.

– Południe Wrocławia jest bardzo atrakcyjne dla chcących się tam osiedlać. Nie zawsze są to tereny w granicach administracyjnych miasta, co jednak nie oznacza, że mieszkańcy nie korzystają ze wszystkich jego odsłon. Jest ono po prostu nadal centrum ich życia – dojeżdżają tu do pracy, dowożą dzieci do szkół, robią zakupy czy korzystają z oferty kulturalnej. Rozwój transportu niesamochodowego nie może więc opierać się tylko na granicach Wrocławia, dlatego podjęcie wspólnych działań z gminą Kobierzyce pozwoli na realny rozwój zrównoważonej mobilności – zaznacza prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Powody podpisania listu intencyjnego wyjaśniali (od lewej) wójt gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, fot. mawi

Wójt kobierzyckiej gminy Ryszard Pacholik podkreśla nadto:

– Mamy świadomość, że korki i smog to nie tylko problem wrocławian. Na co dzień mierzą się z nim także mieszkańcy naszej gminy, którzy w okresie porannego szczytu komunikacyjnego starają się wjechać od południa do Wrocławia z Bielan Wrocławskich i Wysokiej, by dotrzeć na czas do pracy, szkół czy na uczelnie. Dlatego chcemy aktywnie włączyć się w rozwiązanie tych problemów. 

Pod koniec 2017 r. do wrocławskiego UM wpłynęło pismo wójta Pacholika, z propozycją współpracy i współfinansowania przedłużenia planowanej linii tramwajowej na Ołtaszyn w kierunku Wysokiej. Wrocław wyraził gotowość podjęcia wspólnych działań.

Pokłosie wrocławskiego programu tramwajowego

Przypomnijmy, że w 2016 r. prezydent Wrocławia ogłosił Wrocławski Program Tramwajowy, w którym jednym z priorytetowych działań znalazło się przedłużenie trasy tramwaju na Ołtaszyn do 2022 r. Znalazło to swoje odzwierciedlenie również w Planie Transportowym Wrocławia na lata 2016-2022, przyjętym przez Radę Miejską w grudniu roku 2016.

Idea przedłużenia tramwaju z Ołtaszyna do Wysokiej była przedmiotem konsultacji społecznych nad projektem Nowego Studium Wrocławia i tych, dotyczących właśnie nowego tramwaju na Ołtaszyn. T

– Po konsultacjach z mieszkańcami co do przebiegu linii tramwajowej w obrębie Ołtaszyna Zrodziły się z tego dwa warianty. Pierwszy trasa tramwajowa na Ołtaszyn do planowanej pętli w rejonie ul. Zwycięskiej o długości 1,8 km lub 2,9 km. Drugi natomiast to wydłużenie linii z rejonu ul. Zwycięskiej w kierunku Wysokiej przez ulicę Ołtaszyńską, wynoszący dodatkowo ok. 1,5 km – mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności UM Wrocławia.

Na powyższej ilustracji zaprezentowano trasy schematycznie. Więcej na temat powstawania i konsultowania wariantów oraz ich szczegóły dostępne są TUTAJ.

Urzędnicy zauważają, że w przypadku pierwszego wariantu, ok. 3 tys. mieszkańców mogłoby aktywnie wykorzystywać miejską komunikację do przemieszczania się w obu kierunkach. Natomiast w razie rozwinięcia trasy do Wysokiej kolejne ok. 7 tys. osób można by do tej statystki dopisać. 

Koszty przyszłej inwestycji, czyli przedłużenia linii tramwajowej do Wysokiej, są szacowane dziś na ok. 85-90 mln zł (bez pozyskania gruntów, uzbrojenia podziemnego, sieci elektro i organizacji ruchu). Oczywiście obie gminy będą starały się pozyskaći na ten cel wsparcie finansowe z Unii Europejskiej.

Co zakłada porozumienie?

 • Wspólne rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na poprowadzeniu nowej trasy tramwajowej, obsługującej południowe osiedla we Wrocławiu i jej przedłużenia do miejscowości Wysoka w gminie Kobierzyce
 • Prace przygotowawcze:
  – ustalenie korytarza przedłużenia trasy tramwajowej,
  – wskazanie propozycji usytuowania pętli tramwajowej i parkingu P&R w rejonie Wysokiej,
  – zaproponowanie zasad uwzględnienia trasy tramwajowej w procesie projektowym drogi wojewódzkiej prowadzonym przez samorząd województwa,
  – wstępne omówienie zasad utrzymania i funkcjonowania obsługi tramwajowej, zakupu taboru oraz innych działań organizacyjnych wynikających z funkcjonowania trasy.
 • Zaplanowanie zakresu i sposobu prowadzenia prac, określenia ram dla ich budżetu oraz podziału kosztów.

Porozumienie intencyjne stanowi chęć podjęcia współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań i skutków finansowych.

 Zgłoś uwagę