Kontrole autobusów komunikacji miejskiej [OŚWIADCZENIE UM]

Bezpieczeństwo Pasażerów jest dla nas najważniejsze, dlatego Urząd Miejski Wrocławia, jako właściciel spółki MPK Wrocław, nakazał weryfikację procedur związanych z kontrolami stanu technicznego autobusów.


  • Zarząd spółki został dodatkowo zobowiązany do weryfikacji takich procedur u swojego podwykonawcy – firmy Michalczewski. 
 
  • Jutro, tj. 2 sierpnia, odbędzie się w Ratuszu posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której stałym członkiem jest m.in. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. W trakcie posiedzenia zostaną omówione wyniki z przeprowadzonych w tym tygodniu kontroli autobusów komunikacji miejskiej.
 
  • W przyszłym tygodniu – po zebraniu niezbędnych danych – przedstawimy wnioski z kontroli i ewentualne korekty organizacyjne i proceduralne w MPK. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej zadbać o stan techniczny autobusów komunikacji miejskiej.
 
  • Jesienią najstarsze autobusy w MPK będą sukcesywnie wymieniane na nowe pojazdy, które właśnie są produkowane w fabryce Mercedesa w Niemczech. W sumie do Wrocławia - w ramach kontraktu z Mercedesem - trafi 50 nowych pojazdów.

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z KONTROLAMI AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIUZgłoś uwagę