Wrocław. Europejska Stolica Kultury

Jak zostać partnerem Wrocław ESK 2016

Dlaczego warto zostać partnerem Wrocławia Europejskiej Stolicy Kultury 2016?

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ PARTNEREM WROCŁAWIA, EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016?

Niepowtarzalność i skala wydarzenia

„Europejska Stolica Kultury” (ESK) to najbardziej rozpoznawalna inicjatywa Unii Europejskiej w dziedzinie kultury, a przyznanie miastu tego tytułu jest uznawane za wyjątkowo prestiżowe wyróżnienie. ESK może być postrzegana zarówno jako jedno wydarzenie wielkiej skali (porównywalne do bycia gospodarzem mistrzostw Europy w piłce nożnej), jak i wieloetapowy 
i wielowątkowy proces kulturalny, społeczny i ekonomiczny stanowiący niepowtarzany impuls w historii miasta i regionu. W Polsce tytuł ESK nosił do tej pory jedynie Kraków (w 2000 r.). Inne polskie miasta będą mogły ponownie kandydować dopiero w 2028 r.

 

Okazja do zwiększenia widoczności oraz wzmocnienia marki organizacji

Europejska Stolica Kultury we Wrocławiu to długofalowy i wieloetapowy projekt, który rozpoczął się już w 2010 r. Dzięki wygranej Wrocławia będzie rozwijał się stopniowo aż do roku 2016 i później. Wrocław 2016 stał się już marką, która sama w sobie będzie przedmiotem wielu kampanii wizerunkowych, ale także producentem oraz patronem setek projektów i wydarzeń skierowanych do różnych grup docelowych, w tym mieszkańców i turystów z Polski i zagranicy.

Działania realizowane będą w przestrzeni publicznej, instytucjach kultury oraz dedykowanych miejscach w Internecie. Skala i różnorodność projektów będzie wymagała zastosowania szerokiej gamy kanałów marketingowych i innych narzędzi zapewniających widoczność. Wszystko to daje naszym partnerom niepowtarzalną możliwość ekspozycji oraz wzmocnienia swojej marki zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

 

Wpływ na transformację regionu i przeciwdziałanie ważnym problemom społecznym

Istotną część działań podejmowanych w ramach ESK stanowią programy mające zwiększyć kapitał społeczny oraz uczestnictwo w kulturze grup społecznych, takich jak młodzież, niepełnosprawni czy rodziny wielodzietne. Projekty realizowane w ramach ESK dotykają również spraw związanych z ekologią, promocją zdrowego trybu życia oraz zrównoważonego rozwoju. Wspieranie działań Wrocławia 2016 może być doskonałą formą realizacji działań 
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także powodem do osobistej satysfakcji oraz dumy ze wspierania rozwoju kulturalnego, społecznego i ekonomicznego miasta Wrocławia i regionu Dolnego Śląska.


Wzmacnianie relacji pomiędzy biznesem a kulturą

Kultura to doskonały sposób na budowanie relacji z klientami przedsiębiorstwa. Inicjatywa Wrocław ESK 2016 doprowadzi do wielu nowych interakcji pomiędzy sektorem biznesowym a kulturalnym, a także do rozwoju przemysłów kulturalnych i kreatywnych (CCI). Wsparcie dla całego programu, jak i jego poszczególnych projektów może stanowić cenną inwestycję w przyszłość Państwa organizacji.      

Udział w międzynarodowych projektach i niepowtarzalnych spotkaniach

I Biuro Festiwalowe IMPART 2016 w swoich działaniach jest inicjatorem, koordynatorem oraz pośrednikiem pomiędzy sektorem prywatnym, publicznym oraz pozarządowym. Doświadczenia poprzednich stolic kultury pokazują, że idea ESK jest nie tylko szeroko rozpoznawalna, ale i mobilizująca dla wielu grup społecznych i organizacji. Udział w projekcie to szansa dla firm na nawiązanie nowych kontaktów w mieście, regionie i na świecie.

 

Minione i przyszłe Europejskie Stolice Kultury:

1985 Ateny

1986 Florencja

1987 Amsterdam

1988 Berlin

1989 Paryż

1990 Glasgow

1991 Dublin

1992 Madryt

1993 Antwerpia

1994 Lizbona

1995 Luksemburg

1996 Kopenhaga

1997 Saloniki

1998 Sztokholm

1999 Weimar

2000 Awinion, Bergen, Bolonia, Bruksela, Helsinki, Kraków, Praga, Reykjavik, Santiago de Compostela

2001 Rotterdam, Porto

2002 Brugia, Salamanca

2003 Graz

2004 Genua, Lille
2005 Cork

2006 Patras

2007 Sybin, Luksemburg

2008 Liverpool, Stavanger

2009 Wilno, Linz

2010 Essen, Stambuł, Pecz

2011 Tallinn, Turku

2012 Guimarães, Maribor

2013 Marsylia, Koszyce

2014 Umeå, Ryga

2015 Mons, Pilzno

2016 Wrocław, San Sebastian

           

Przykładowe liczby dotyczące projektu ESK:

· Zagraniczni turyści w wybranych ESK:

Miasto

ESK -1

ESK

ESK +1

zmiana procentowa ESK / ESK -1

zmiana procentowa ESK +1 / ESK

 Kopenhaga

2 462 095

2 589 063

2 626 490

4,9%

1,4%

 Saloniki

210 608

242 142

206 924

13,0%

-17,0%

 Helsinki

1 362 966

1 500 859

1 515 582

9,2%

1,0%

 Bolonia

212 621

238 395

248 366

10,8%

4,0%

 

· 15 mln euro to wartość ekwiwalentu reklamowego publikacji w mediach krajowych na temat Turku (Finlandia), tegorocznej ESK;

· 2,8 mln zł wyniósł ekwiwalent reklamowy publikacji na temat pięciu polskich finalistów do tytułu ESK jedynie w okresie III-V 2011 r.;

· 17 tys. wolontariuszy było zaangażowanych w obchody ESK w Lille 
w 2004 r.

· Ponad 1,5 mln przejść odnotowała brama poparcia dla ESK we Wrocławiu, która stała w rynku w okresie maj 2010 - październik 2011 r.

· 36,600,000 wyników pokazuje wyszukiwarka Google na zapytanie "European Capital of Culture", a 661,000 na zapytanie "Europejska Stolica Kultury".

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ PARTNEROM?


W zamian za wsparcie projektu ESK 2016 we Wrocławiu  Biuro Festiwalowe IMPART 2016  2016 oferuje partnerom:

Obecność w mediach własnych, takich jak: strony www, newsletter, podcast, magazyny oraz foldery wydawane w formie papierowej oraz elektronicznej (minimum raz na kwartał począwszy od 2012 r.).

Obecność w mediach pozyskanych, tj. profilu Wrocławia 2016 na portalu Facebook (12 tys. fanów w październiku 2012 r.), Twitter oraz NK.pl, a także profilach poszczególnych projektów, takich jak Paszport Kulturalny, Dom dla Sztuki-Sztuka dla Domu, czy Obligacja Kulturalna.

Obecność w mediach płatnych, w ramach reklam Wrocławia 2016 i jego projektów w Internecie, prasie i magazynach, radiu, telewizji, kinach oraz 
na nośnikach zewnętrznych.

Obecność w przestrzeni publicznej, która obejmie m.in. miejskie i regionalne punkty informacyjne; stoiska i instalacje Wrocławia 2016 na targach turystycznych oraz w wybranych miastach europejskich; ekspozycje artystyczne, czy planowane na 2013 r. Café Wrocław 2016, które zostanie uruchomione w atrakcyjnej części miasta.

Członkostwo w radach programowych wybranych projektów, które będą realizowane przy znacznym wsparciu partnera.

Wsparcie oraz współpracę przy organizacji wydarzeń oraz projektów realizowanych przez partnera.

 

Zaproszenia na specjalne wydarzenia zorganizowane dla partnerów projektu oraz pule biletów na wybrane wydarzenia dla pracowników oraz kluczowych klientów naszych partnerów.


CZEGO OCZEKUJEMY OD PARTNERÓW?

Biuro Festiwalowe IMPART 2016 proponuje następujące formy partnerstwa podmiotom prywatnym wspierającym Projekt ESK Wrocław 2016:    

Partner Strategiczny Projektu ESK Wrocław 2016 – dla podmiotów, które zaoferują:

· znaczne wsparcie finansowe poprzez przeznaczenie funduszy na działalność Instytucji Kultury Wrocław 2016, bądź realizację konkretnych wydarzeń i programów;

Partner Wiodący Projektu ESK Wrocław 2016 – dla podmiotów, które zaoferują:

· istotne wsparcie finansowe poprzez przeznaczenie funduszy na działalność  Biura Festiwalowego IMPART 2016 , bądź realizację konkretnych wydarzeń i programów;

 Partner Projektu Wrocław ESK 2016 – dla podmiotów, które zaoferują:

·  wsparcie finansowe

· istotne wsparcie organizacyjne;

Zaangażowanie podmiotów gospodarczych w Projekt ESK Wrocław 2016 jest również możliwe na zasadach wzajemnego wsparcia, opartego na świadczeniu określonego rodzaju usług ze strony Partnera, wsparcia organizacyjnego, bądź wsparcia rzeczowego bez opłat lub przy znacznej ich redukcji. Szczegóły umów o partnerstwie podmiotów gospodarczych z  Biurem Festiwalowym IMPART 2016  będą każdorazowo przedmiotem indywidualnych negocjacji.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem informacji na temat partnerstwa medialnego oraz instytucjonalnego w ramach projektu Wrocław ESK 2016 zapraszamy do zapoznania się z dedykowanymi ofertami współpracy, które 
są dostępne na naszej stronie internetowej (www.wro2016.pl).


Zapraszamy do współpracy:

Biuro Festiwalowe IMPART 2016
ul. Komuny Paryskiej 39-41
50-451 Wrocław

Sekretariat:
e-mail: impart(at)impart.art.pl
tel/fax.: 071 343 29 62Zgłoś uwagę