Ramowy kalendarz WBO 2017

Sprawdź ramowy kalendarz WBO 2017.

Lista terminów:

02.01.2017 - 17.02.2017
Składanie projektów do WBO 2017

20.02.2017 - 31.05.2017
Weryfikacja złożonych projektów do WBO 2017

01.06.2017 - 30.06.2017
Spotkania konsultacyjne z liderami WBO 2017

01.06.2017 - 07.07.2017
Składanie poprawionych projektów do WBO 2017

10.07.2017 - 24.08.2017
Weryfikacja poprawionych projektów WBO 2017

wrzesień 2017
głosowanie na projekty WBO 2017