Kalendarz wyborczy

Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 25 października 2015 r. Głosować będzie można w lokalach wyborczych w godz. od 7.00 do 21.00.

  • Kalendarz wyborczy - wybory parlamentarne 2015 we Wrocławiu

    Kalendarz wyborczy


do 7 września 2015 r. powołanie okręgowych komisji wyborczych

do 15 września 2015 r. do godz. 24.00 zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania

do 20 września 2015 r. utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do 25 września 2015 r. podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika; zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do 2 października 2015 r. zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do 4 października 2015 r. – powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych ko misji wyborczych; podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego; sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 4 października 2015 r. do 11 października 2015 r. składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę̨ wojskową oraz pełniących służbę̨ w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę̨ wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, pełniących służbę̨ w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają̨ służbę̨

do 10 października 2015 r. zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od 10 października 2015 r. do 23 października 2015 r. do godz. 24.00 nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 15 października 2015 r. podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów

do 16 października 2015 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 20 października 2015 r. składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania; składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń́ do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

do 22 października 2015 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą; zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

23 października 2015 r. o godz. 24.00 zakończenie kampanii wyborczej

25 października 2015 r. w godz. 7.00-21.00 głosowanieZgłoś uwagę