Miejsce do kąpieli - Królewiecka

Miejsce do kąpieli – Królewiecka

Tak zwany staw Królewiecki, tuż obok ul. Królewieckiej i Narzędziowej, położony jest na Maślicach. W sezonie, na wyznaczonym odcinku, dyżurują ratownicy. Jest punkt medyczny, toalety oraz plaża o wymiarach ok. 80 na 20 metrów.

Wstęp jest bezpłatny.

Adres: ul. Królewiecka/Narzędziowa, ratownicy dyżurują codziennie od godz. 9.00 do 19.00.

Obowiązywać będą obostrzenia sanitarne związane z pandemią:

• Obowiązywać będzie zakrywanie ust i nosa. Klienci będą mieli obowiązek posiadania maseczki (osłona ust i nosa) w trakcie przemieszczania się po terenach basenów i kąpielisk. Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie.
• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Terminy Miejsce do kąpieli – Królewiecka

Lokalizacja

Miejsce do kąpieli - Królewiecka

ul. Narzędziowa,  Wrocław

Komentarze