Emisja głosu i dykcja - Trener głosu - Wokal Studio

Kurs emisji głosu i dykcji – Wokal Studio™

Kurs emisji głosu i dykcji Szkolenia dla: 

  • firm 
  • instytucji 
  • osób prywatnych

Wokal Studio prowadzi we Wrocławiu szkolenia indywidualne i grupowe z zakresu emisji głosu oraz impostacji głosu. Kursy przeznaczone są dla osób i zawodów intensywnie wykorzystujących głos w swojej codziennej pracy m.in.

  • nauczycieli
  • wykładowców
  • szkoleniowców
  • polityków
  • menadżerów
  • dziennikarzy
  • prawników
  • aktorów
  • pracowników call-center
  • youtuberów

Poprzez pakiet szkoleń pragniemy zwrócić uwagę na istotne zagadnienia mające na celu poprawę warsztatu emisji głosu, jak również poszerzenie wiedzy dotyczącej higieny głosu. Kurs ma na celu nauczenie poprawnych nawyków w sytuacjach zwiększonego wysiłku głosu.

Szkolenie obejmuje:

  • podstawowe informacje o higienie głosu
  • wpływ stresu na aparat głosowy
  • informacje o oddechu przeponowym 
  • rola rezonatorów głosowych 
  • budowa narządów mowy 
  • ćwiczenia motoryki narządów mowy 
  • otwieranie i wzmacnianie dźwięków 
  • zasady poprawnej dykcji Uzyskane umiejętności podczas kursu 
  • umiejętność świadomego wykorzystania potencjału własnego głosu 
  • umiejętność kontrolowania oddechu przeponowego 
  • umiejętność wykorzystywania aparatu głosowego w sposób zgodny z zasadami higieny głosu
  • umiejętność modulacji głosu w zależności od sytuacji

Program szkolenia

  • Narządy mowy, budowa i działanie. Omówienie zasad higieny głosu. Ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy 
  • Emisja głosu, intonacja, barwa, ton głosu, artykulacja, tempo, rytm i akcenty w sposobie komunikowania się. Oddech oraz świadome użycie przepony. Ćwiczenia usprawniające podparcie przeponowe.
  • Rezonatory i ich wpływ na wzmocnienie głosu. Praktyczne ćwiczenia pobudzające rezonatory.
  • Fonacja, artykulacja i dykcja.
  • Ćwiczenia językowe poruszające różne obszary aparatu mowy.
  • Prawidłowa postawa w trakcie fonacji.
  • Wpływ stresu na jakość funkcjonowania aparatu głosowego.
  • Ćwiczenia rozluźniające.

Lokalizacja

Wokal Studio

Sudecka 96, 53-110 Wrocław

Komentarze