15-26 stycznia: komunikacja miejska w ferie zimowe

W okresie ferii zimowych tj. w dnia od 15 stycznia 2018 roku do 26 stycznia 2018 roku zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy.


1. Komunikacja tramwajowa i autobusowa będzie kursowała wg szkolnych rozkładów
jazdy. 

2. Zawieszone zostaną kursy szkolne do Iwin realizowane przez autobusy linii
133. 

3. Autobusy linii 900L, 900P, 901, 910 i 923 będą kursowały wg rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze w ferie - nie będą realizowane kursy szkolne do w Siechnicach oraz kursy szkolne przez Pracze Odrzańskie). Zgłoś uwagę