Centrum Obsługi Podatnika

Centrum Obsługi Podatnika mieści się w budynku przy ulicy Kotlarskiej 41 i obsługuje klientów w zakresie spraw związanych m.in. z:

 • podatkiem od nieruchomości,
 • podatkiem rolnym,
 • podatkiem leśnym,
 • podatkiem od środków transportowych,
 • opłatą skarbową,
 • opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności.

Informacja:

 • tel. +48 71 777 77 77

Czynne:

 • ul. Kotlarska 41
  poniedziałek - piątek od 8:00 do 17:15
 • ul. G. Zapolskiej 4
  sala nr 3, stanowisko nr 18 i 19
  poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:15
 • pl. Nowy Targ 1-8
  (Zachęcamy klientów do załatwiania wszelkich spraw będących w zakresie działania Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41, gdzie znajduje się 5 stanowisk obsługi)
  parter, stanowisko nr 14
  poniedziałek -  piątek od 8:00 do 15:15

Co można załatwić w Centrum Obsługi Podatnika:

1.   Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

o złożyć informację  o nieruchomościach, gruntach i lasach (IN-1, IR-1, IL-1),

o złożyć deklarację na podatek od nieruchomości,

o złożyć deklarację na podatek rolny, leśny (DR-1, DL-1)

o złożyć zgłoszenie aktualizacyjne danych kontaktowych w sprawach dotyczących podatków i opłat pobieranych przez Gminę Wrocław

o uzyskać informację o stanie konta podatnika, o kwocie do zapłaty lub zwrocie nadpłat

 

2.   Podatek od środków transportowych

o złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych (DT-1)

o uzyskać informację o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty

o złożyć informację dotyczące zakupu, zbycia lub czasowego wycofania pojazdu z ruchu

3.   Opłata skarbowa

o uzyskać informację o opłacie skarbowej

o złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej

4.   Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów i inne należności niepodatkowe

o zgłosić zmianę użytkownika wieczystego

o uzyskać informację o stanie konta, o kwocie do zapłaty lub zwrocie nadpłat

o dzierżawa terenu – informacja

5.   Zaświadczenia

o złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych

6.         Potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP

Zgłoś uwagę