Nowa organizacja ruchu w rejonie ul. Łokietka

Z piątku na sobotę – 10/11 sierpnia – wprowadzono zmiany w organizacji ruchu w rejonie ulicy Łokietka. Ich celem jest uspokojeniu ruchu samochodowego, usprawnienie komunikacji miejskiej i poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. 

 • Wjazd na ul. Łokietka od strony Drobnera


Kończą się inwestycje w rejonie ulicy Łokietka i Drobnera, które mają poprawić w tamtym rejonie miasta bezpieczeństwo, uspokoić ruch i spowodować, że piesi i rowerzyści będą mogli czuć się bezpiecznie. Powstały nowe trasy rowerowe, przejścia dla pieszych. Pojawiło się też nowe oznakowanie! Przebudowano skrzyżowanie Jedności Narodowej/Drobnera/Probusa. W ten weekend zostaną wprowadzone w życie. 

Podstawowe zasady nowej organizacji ruchu:

 • Samochodowa obsługa komunikacyjna ul. Łokietka zostanie  utrzymana poprzez możliwość skrętu w prawo z ul. Drobnera.
 • Utrzymane zostanie obecne parkowanie równoległe po zachodniej stronie Łokietka.
 • Tranzytowe połączenie samochodowe od strony mostu Uniwersyteckiego do ul. Trzebnickiej zamiast ul. Łokietka odbywać się będzie ulicą Probusa.
 • Tranzytowy charakter ulicy Łokietka pozostanie utrzymany dla komunikacji zbiorowej, rowerowej oraz pieszej.
 • Został wybudowany dodatkowy pas do skrętu w lewo z ul. Drobnera w ulicę Probusa.
 • Przejście piesze przez ulicę Drobnera przy skrzyżowaniu z ulicą Probusa zostało przeniesione na drugą stronę skrzyżowania (dzięki temu relacje skrętne z i na ulicę Probusa będą odbywały się w jego cieniu), przejście dla pieszych zostanie wybudowane na wyniesieniu, co sprzyjać będzie bezpieczeństwu pieszych.
 • Zlikwidowana została możliwość skrętu w lewo z Probusa w kierunku placu Bema (olbrzymia ilość wypadków oraz blokowanie skrętu w prawo do centrum), co odciąży z ruchu tranzytowego ulicę Trzebnicką.
 • W związku ze zmniejszonym ruchem na skrzyżowanic plac św. Macieja – Łokietka wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu – piesi oraz komunikacja zbiorowa i rowerowa będą mogli szybciej i sprawniej pokonać to skrzyżowanie (obecnie czas oczekiwania na przejście przez ulicę Łokietka to ponad 80 sekund).
 • Przejście dla pieszych przez  plac św. Macieja przy skrzyżowaniu z ulicą Łokietka wyposażono w azyl, co zdecydowanie ułatwi przechodzenie pieszym przez jezdnię.
 • Powstały drogi dla rowerów w ciąg ulicy Drobnera, dzięki czemu połączona zostanie pierwsza trasa rowerowa z północy miasta.


Za zmianami w tym rejonie miasta przemawiało kilka argumentów. Po pierwsze, pozwolą one swobodniej kursować tramwajom. Wyeliminują ruch tranzytowy z tej wąskiej ulicy. Przebudowane zostało jedno z najbardziej niebezpiecznych i wypadkowych skrzyżowań we Wrocławiu. 

– Dodatkowo zmniejszenie ruchu samochodowego pomoże przemieszczać się rowerem z północnych części miasta, skąd nie ma obecnie żadnego ciągłego połączenia z centrum – mówi oficer rowerowy Daniel Chojnacki. Wygodniej będzie również pieszym. 

Projekt zmiany organizacji ruchu uzyskał pozytywną opinię Rady Osiedla Nadodrze oraz Rady ds. Mobilności i jest zgodny z polityką transportową zawartą we wrocławskiej polityce mobilności. Zgłoś uwagę