Wystawa „Wrocław konkretny” w Muzeum Współczesnym

Na fasadzie budynku Muzeum Sztuki Współczesnej stale eksponowany jest wydruk pracy „Klepsydra” Stanisława Dróżdża. Prace poety konkretnego i innych 55 artystów Wrocławia obejrzymy natomiast podczas specjalnej czasowej wystawy do marca przyszłego roku. Warto, bo dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych są dowodem na niezwykłą oryginalność zjawisk w sztuce, jakie miały miejsce we Wrocławiu.

 • wrocław konkretny

  Paweł Jarodzki, Tylko sztuka cię nie oszuka / In Art We Trust, 2001 (2008)

 • wrocław konkretny

  Eugeniusz Smoliński, Tylko dla twoich pięknych oczu, 1975

 • wrocław konkretny

  Stanisław Dróżdż, równa się / nie równa się, 1974 (2005)

 • wrocław konkretny

  Wanda Gołkowska, z cyklu Błękitów, 1976


Dlaczego warto obejrzeć wystawę? Nazwiska mówią za siebie. Stanisław Dróżdż, Wanda Gołkowska, Józef Hałas, Paweł Jarodzki, Natalia LL, czy Zdzisław Nitka. Reprezentują rózne kierunki w sztuce, ich zainteresowania, inspiracje i techniki, w jakich tworzą są odmienne. Łączy ich natomiast inny wspólny mianownik, czyli, jak podkreśla kuratorka Anna Kołodziejczyk, rys sztuki intelektualnej. 

Wystawa: Wrocław konkretny. Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Wystawa: Wrocław konkretny. Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Wernisaż / Wystawa
Termin od 27 października 2017 19:00 do 26 marca 2018 18:00

Miejsce MWW Muzeum Współczesne Wrocław

Zobacz

Kolekcja dzieł polskiej sztuki współczesnej Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych to jeden z najciekawszych tego rodzaju zbiorów w Polsce. W statucie instytucji wpisane zostało jego upowszechnianie dla popularyzacji i promocji sztuki współczesnej. Wśród dzieł zgromadzonych przez lata są prace najbardziej dzisiaj cenionych (także w świecie) rodzimych artystów –Mirosława Bałki, Eugeniusza Geta-Stankiewicza, Zofii Kulik, Zbigniewa Libery, Natalii LL, czy Piotra Wyrzykowskiego.

Sztuka „wrocławska” od lat 60. do współczesności

Na wystawie „Wrocław konkretny” zgromadzono jednak te, których autorzy związani byli ze środowiskiem wrocławskim albo ich twórcy bazowali na historii Wrocławia i Dolnego Śląska. Jednak „w obszarze wrocławskiej awangardy brak miejsca na sentymenty i patrzenie wstecz, ku niemieckiej historii miasta czy rzekomym piastowskim korzeniom Wrocławia. Działający tu twórcy patrzą w przód i poszukują nowych rozwiązań, oderwanych od historycznych konotacji, nie tylko na polu sztuk wizualnych” – zwraca uwagę Anna Stec we wprowadzeniu do wystawy. „Konstrukcja pokazu daje wgląd w archiwum zjawisk artystycznych począwszy od lat 60. aż po współczesność, jednocześnie nie zakłada żadnego konkretnego kierunku badania, raczej tworzy mapę wytworzonych na przestrzeni dekad koncepcji i tendencji.” – argumentuje z kolei Anna Kołodziejczyk.

W dawnym bunkrze obejrzymy przykłady poezji konkretnej (reprezentowanej m.in. przez prace Stanisława Dróżdża, czy Eugeniusza Smolińskiego), sztukę konceptualną, prace z wykorzystaniem geometrii, czy akcjach komentujących rzeczywistość (w dużej mierze minionego systemu). Wszystkie wiąże jednak, co podkreśla kuratorka, szczególny dla tej sztuki rys intelektualny.

Artyści, których prace obejrzymy w Muzeum Współczesnym Wrocław:

Olaf Brzeski, Tomasz Bajer, Jan Chwałczyk, Krystian Truth Czaplicki, Andrzej Dłużniewski, Tomasz Domański, Stanisław Dróżdż, Valie Export, Karolina Freino, Łukasz Gierlak, Kazimierz Głaz, Wanda Gołkowska, Zbigniew Gostomski, Alojzy Gryt, Józef Hałas, Marcin Harlender, Zdzisław Holuka, Paweł Jarodzki, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Ryszard Jędroś, Zdzisław Jurkiewicz, Piotr Kmita, Dariusz Korol, Jacek Kos, Jerzy Kosałka, Andrzej Kostołowski, Barbara Kozłowska, Jarosław Kozłowski, Marzena Krzemińska Baluch, Anna Kutera, Romuald Kutera, Andrzej Lachowicz, Olga Lewicka, Natalia LL, Luxus, Maria Michałowska, Kamil Moskowczenko, Lech Mrożek, Zdzisław Nitka, Maciej Osika, Grzegorz Przyborek, Wojciech Pukocz, Jerzy Rosołowicz, Marek Rybicki, Michał Sikorski, Tomasz Sikorski, Piotr Skiba, Eugeniusz Smoliński, Kama Sokolnicka, Jacek Szleszyński, Anna Szpakowska Kujawska, Halina Trela, Krzysztof Wałaszek, Maja Wolińska, Jacek Zachodny, Wojciech Zawadzki.Zgłoś uwagę