O konsultacjach

Zapoznaj się ze szczegółami konsultacji Osiedla kompletne.

Kiedy konsultujemy?

7 – 31 maja 2019 r.

Co konsultujemy?

Wybrane obszary, dla których powstaną wytyczne przestrzenne na rzecz osiedli kompletnych:

Jaki zakres konsultacji?

Zebranie opinii mieszkańców, rekomendacji do wyznaczenia kierunków rozwoju wybranych terenów i inicjatyw pozainfrastrukturalnych oraz określenia wytycznych planistycznych dla obszarów objętych badaniem.

Jaki cel konsultacji?

Uzyskanie od mieszkańców każdego z czterech obszarów opinii w następujących zagadnieniach:

  1. Historia osiedla i związana z tym przestrzeń, jego tożsamość, cechy i miejsca charakterystyczne.
  2. Przestrzenie wspólne i tereny zieleni.
  3. Struktura usług, wraz ze wskazaniem na istniejące lub pożądane lokalne centra i jakość ich wyposażenia.
  4. Jakość i rodzaj poruszania się w obrębie obszaru, jak i w powiązaniu z innymi osiedlami.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji.

Kto konsultuje?

Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, w szczególności wybranych obszarów oraz ich użytkownicy, tacy jak: podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, samorządy osiedlowe, grupy nieformalne.

Jak konsultujemy?

ANKIETA | 10–31.05.2019

SPOTKANIA STOLIKOWE
11 maja, g. 11.00 – 14.00 | ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIOWE | Rada Osiedla Powstańców Śląskich, ul. Gajowicka 96a
11 maja, g. 11.00 – 14.00 | JERZMANOWO/JARNOŁTÓW | Świetlica, ul. Jerzmanowska 102
18 maja, g. 11.00 – 14.00 | MAŚLICE MAŁE | ZSP 12, ul. Suwalska 5
18 maja, g. 11.00 – 14.00 | JAGODNO | Rada Osiedla Jagodno, ul. Jagodzińska 15

SPACERY KONSULTACYJNE | 20–31.05.2019 |

24.05.2019, godz. 17:30 | JERZMANOWO/JARNOŁTÓW | start przy siedzibie Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec (ul. Jerzmanowska 102)

16.05.2019, godz. 17:00 | ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIOWE |start, Plac Powstańców Śląskich (Rondo)

30.05.2019, godz. 18:00 | Jagodno |start przy Vivaldiego 96 (parking przychodni Wismed)

30.05.2019, godz. 17:30 | Maślice Małe | start -  skrzyżowanie ul. Maślicka - Brodnicka (przy tablicy Osiedla Maślice)  

Wypełnij ankietę! Twoja opinia pomoże zaplanować wspólną przestrzeń!