4 kwietniu rusza remont autostrady A4

4 kwietnia ruszy remont autostrady A4. Drogowcy zajmą nitkę północną w kierunku Wrocławia na odcinku między Brzegiem a Brzezimierzem. Prace zakończą się w październiku. Czekają nas utrudnienia. 


Rozpoczęcie prac planowane jest 4 kwietnia 2016. Chodzi o odcinek od węzła Brzeg do węzła Brzezimierz. Nawierzchnia wymieniona zostanie na ok. 19-kilometrowym odcinku jezdni północnej (w kierunku Wrocławia). Prace będą podzielone na krótsze odcinki, aby zminimalizować utrudnienia.  
 


Roboty drogowe potrwają do 15 października 2016, na szczęście z wyłączeniem okresu wakacyjnego, kiedy ruch na autostradzie jest największy. W trakcie prac przejazd na remontowanych odcinkach będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową (jezdnia w stronę Opola): po jednym pasie ruchu w każdą stronę.
Na każdym odcinku prowadzonych prac, jak i na odcinkach jezdni poprzedzających zwężenia, wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad komunikaty o utrudnieniach będzie wyświetlała na znakach zmiennej treści, na jezdniach w obu kierunkach. 

Remont autostrady A4 zakłada m.in. wymianę nawierzchni ścieralnej oraz warstwy wiążącej jezdni. Uzupełnione i wyprofilowane zostaną także pobocza autostrady, odtworzone i oczyszczone zostaną rowy. Wykonawca prac wymieni uszkodzone elementy odwodnieniowe drogi i odtworzy oznakowanie poziome. Wyremontowany odcinek objęty zostanie 7-letnim okresem gwarancyjnym. 

Umowa na remont ok. 19-kilometrowego odcinka jezdni północnej podpisana została 23 marca 2016 z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., która zrealizuje zadanie za kwotę około 18,8 mln złotych brutto. Tegoroczny remont jest kontynuacją prac z lat ubiegłych. W 2014 i 2015 roku wyremontowany został ok. 40-kilometrowy odcinek jezdni południowej (w stronę Opola) - od węzła Bielany do węzła Brzeg. 

Bieżącej, całodobowej informacji o warunkach przejazdu autostradą A4 oraz zalecanych objazdach udziela Punkt Informacji Drogowej (PID) we Wrocławiu, tel.: (71) 320-98-18 lub 19 111 (numer ogólnopolski, w przypadku niektórych sieci komórkowych, konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0.)

Zgłoś uwagę