5,7 mln zł na wrocławskie zabytki

W każdym roku uroczyste wręczenie umów dotacyjnych odbywa się w miejscu, które pięknieje dzięki dotacjom gminy. W tym roku rolę gospodarza przejęli franciszkanie z parafii pw. św. Karola Boromeusza przy ul. Kruczej.

 • Umowa dotacyjna dla franciszkanów przy ul. Kruczej

  Umowa dotacyjna dla franciszkanów przy ul. Kruczej; fot. www.wroclaw.pl

 • Umowa dotacyjna dla polskokatolickiej katedry pw. św. Marii Magdaleny

  Umowa dotacyjna dla polskokatolickiej katedry pw. św. Marii Magdaleny; fot. www.wroclaw.pl

 • Umowa dotacyjna dla Klub Sympatyków Transportu Miejskiego

  Umowa dotacyjna dla Klub Sympatyków Transportu Miejskiego; fot. www.wroclaw.pl


– Dziękuję wszystkim, dzięki którym zabytki w naszym mieście pięknieją i są w coraz lepszym stanie – mówił Adam Grehl, wiceprezydent Wrocławia. – Na tegorocznej liście dotacji są głównie obiekty sakralne, ale nie brakuje także fundacji, które zajmują się np. zabytkami techniki – dodał.

Wśród tych ostatnich jest m.in. Klub Sympatyków Transportu Miejskiego czy Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „Jedynka”. Jednak najliczniejszą grupą beneficjentów są parafie rzymskokatolickie, greckokatolicka, polskokatolicka, ewangelicko-augsburska oraz zgromadzenia zakonne.

Najwięcej dofinansowanych zadań otrzymała parafia pw. św. Elżbiety. Prace konserwatorskie w bazylice garnizonowej dotyczą m.in. renowacji epitafiów oraz stalli i ławek. Od ponad trzydziestu lat prace trwają także w kościele uniwersyteckim pw. Najświętszego Imienia Jezus. Tam konserwacja dotyczy kaplicy św. Franciszka Ksawerego.

Szczegółowe zestawienie tegorocznych dotacji.

 • Rzymskokatolicka parafia pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu
  Kontynuacja prac konserwatorsko-restauratorskich na elewacji absydy i zakrystii kościoła pw. św. Boromeusza we Wrocławiu.
  100 000 zł

 • Diecezja Wrocławska Kościoła Polskokatolickiego
  Prace konserwatorskie 4 epitafiów i wystroju rzeźbiarskiego na elewacjach kościoła Marii Magdaleny we Wrocławiu
  90 000 zł
 • Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
  Rewitalizacja dawnego Klasztoru Sióstr Dobrego Pasterza, w zakresie remontu elewacji południowo-zachodniej (frontowej) budynku.
  150 000 zł
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska Opatrzności Bożej we Wrocławiu
  Renowacja elewacji Kościoła Opatrzności Bożej. Wraz z restauracją zewnętrznych sztukaterii
  200 000 zł
 • Rzymskokatolicka parafia pw. św. Henryka
  Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. św. Henryka we Wrocławiu, poprzez kontynuację prac konserwatorsko-restauratorskich na elewacji zachodniej i ogrodzenia wokół kościoła
  150 000 zł
 • Klub Sympatyków Transportu Miejskiego
  Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu. Restauracja zabytkowego wagonu tramwajowego Konstal 102 Na-IV etap
  150 000 zł
 • Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku
  Kompleksowe prace konserwatorskie reliktów dekoracji architektonicznej na elewacji południowej wieży południowej kościoła p.w. NMP na Piasku.
  50 000 zł
 • Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku
  Prace konserwatorskie przy elewacjach wieży południowej kościoła pw. NMP na Piasku
  250 000 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu Żernikach
  Regotyzacja kościoła pw. św. Wawrzyńca, polegająca na odtworzeniu kruchty zabytkowego kościoła.
  70 000 zł
 • Parafia Katedralna pw. św. Jana Chrzciciela
  Prace przy pomniku nagrobnym biskupa Andreasa Von Jerin z Katedry Wrocławskiej.
  50 000 zł
 • Dom zakonny we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy
  Remont dachu, naprawa konstrukcji oraz wymiana stolarki w Domu św. Anny, Rydgiera 22-28, Wrocław
  107 000 zł
 • Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko
  Kompleksowy remont dachu kościoła klasztornego, parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
  150 000 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja we Wrocławiu
  Zakończenie prac konserwatorsko-restauratoskich w nawie głównej i bocznych kościoła pw. św. Antoniego we Wrocławiu
  80 000 zł
 • Rzymskokatolicka parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus
  Konserwacja kaplicy św. Franciszka Ksawerego, część 1 /przedsionek/
  100 000 zł
 • Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego
  Prace restauracyjno-konserwatorskie w części podium Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
  1 100 000 zł
 • Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
  Remont elewacji zach. od strony Zaułka Ossolińskich. Etap ostatni w zespole klasztornym
  300 000 zł
 • Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „Jedynka”
  Poprawa wizerunku Wrocławia poprzez zachowanie oraz przywrócenie do stanu świetności substancji zabytkowej miasta
  100 000 zł
 • Diecezja Wrocławska Kościoła Polskokatolickiego
  Prace konserwatorskie przy elewacjach wieży południowej kościoła pw. św. Marii Magdaleny
  200 000 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława, Doroty i Wacława
  Remont wnętrza kościoła. Nawa północna, przęsło nr 2 i połowa przęsła nr 3
  280 000 zł
 • Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych we Wrocławiu Księżu Małym
  Remont dachu kościoła pw. NMP Wspomożycielki Wiernych 
  90 000 zł
 • Fundacja Zamku Piastów Śląskich
  Kościół pw. św. Marcina, konserwatorski remont części elewacji; 3 etap prac
  280 000 zł
 • Archidiecezja Wrocławska
  Muzeum Archidiecezjalne, remont elewacji części budynku przy pl. Katedralnym – etap 3 prac
  380 000 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny
  Ratunkowy remont dachu i elewacji zabytkowego kościoła pw. św. Anny (XIV w.)
  100 000 zł
 • Diecezja Wrocławsko-Gdańska obrządku greckokatolickiego
  Remont elewacji kościoła pw. św. Wincentego i Jakuba 
  200 000 zł
 • Klasztor ojców Dominikanów
  Remont elewacji kościoła pw. św. Wojciecha – etap I
  300 000 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety 
  Prace konserwatorskie przy epitafiach Petera Jenzkwitza i jego żony Apolonii. Północna elewacja kościoła pw. św. Elżbiety 
  10 000 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety 
  Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zachowanych elementach stalli z kościoła św. Elzbiety (pięć siedzisk z intarsjowanymi zapleckami w trzech rzędach)
  150 000
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety
  Prace konserwatorskie przy epitafium Friedricha Schmidta i jego żony Kathariny w północnej nawie kościoła pw. św. Elżbiety – kontynuacja prac
  37 000 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
  Konserwacja obrazu „Sancta Maria Speciosa” wraz z ramą
  13 000 zł
 • Parafia katedralna pw. św. Jana Chrzciciela
  Prace kons. i rest. fragmentu elewacji wschodniej kolegiaty pw. św. Krzyża 
  300 000 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety 
  Prace konserwatorskie przy epitafium Georga Von Kirchenpaur i jego żony Magdaleny Von Roth oraz Marii Von Pucher w południowej nawie kościoła pw. św. Elżbiety – kontynuacja prac.
  38 000 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety 
  Prace konserwatorskie przy epitafium Piotr Rindfleischa wschodnia elewacja zakrystii kościoła pw. św. Elżbiety 
  25 000 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety 
  Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zachowanych elementach stalli i ławek z kościoła św. Elżbiety 
  100 000.zł
Zgłoś uwagę