Wyniki głosowania Zielonego WBO 2017

Prezentujemy wyniki głosowania Zielonego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Sprawdź, czy Twój projekt wygrał, oraz ile głosów było potrzebnych, aby projekt został skierowany do realizacji.

Zrealizowanych zostanie 8 projektów (2 duże projekty i 6 małych).

Znajdź projekt

Projekty małe
- do 250 tys. zł

1
NR PROJEKTU635
zobacz oryginalny projekt
Psie Pole dla ludzi – mniej betonu, więcej drzew i zadbanej zieleni Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Psiego Pola, między rynkiem a stacją PKP. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 1497
2
NR PROJEKTU514
zobacz oryginalny projekt
Pszczoły w mieście – łąka miodna i hotele dla zapylaczy pomiędzy ulicami Hermanowską i Chociebuską Założenie łąki kwiatowej na zielonym terenie między ulicami Hermanowską i Chociebuską. 936
3
NR PROJEKTU631
zobacz oryginalny projekt
EKOpark Stabłowice Nasadzenia drzew na terenie przyszłego parku między ulicami Jeleniogórską a Starogajową. Rozległy teren, konieczne będzie etapowanie inwestycji. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 928
4
NR PROJEKTU456
zobacz oryginalny projekt
Nasadzenia przy ul. Świeradowskiej Nasadzenia zieleni izolacyjnej (drzewa i krzewy) przy ul. Świeradowskiej. Projekt zostanie zrealizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w porozumieniu z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta. 857
5
NR PROJEKTU694
zobacz oryginalny projekt
Zielone przystanki w centrum miasta Wprowadzenie zieleni na wybranych przystankach MPK. Jest to projekt eksperymentalny, dokładna lokalizacje i zakres będzie ustalony w drodze konsultacji społecznych. 704
6
NR PROJEKTU685
zobacz oryginalny projekt
Miejska wyspa zieleni - instalacja zieleni, której zadaniem jest przeciwdziałanie smogowi w mieście - projekt pilotażowy Budowa pionowej instalacji filtrującej powietrze i przeciwdziałającej smogowi w mieście. Jest to projekt pilotażowy. Zostanie on zrealizowany w oparciu o ustalenia z naukowcami i liderem projektu pod kątem najskuteczniejszego działania i zakresu realizacji. 674
7
NR PROJEKTU705
zobacz oryginalny projekt
Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew nowoczesną metodą niewybrany do realizacji Usunięcie jemioły z drzew na terenie całego miasta. Z chwilą wybrania projektu do realizacji, jemioła zostanie usunięta w miejscach wytypowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w różnych lokalizacjach na terenie Wrocławia. 615
8
NR PROJEKTU688
zobacz oryginalny projekt
Miodowe łąki we Wrocławiu niewybrany do realizacji Założenie łąk kwietnych w kilku lokalizacjach na terenie miasta. 571
9
NR PROJEKTU486
zobacz oryginalny projekt
Akcja Plac - Park kieszonkowy - Przyjaźni/Krzycka niewybrany do realizacji Stworzenie parku kieszonkowego przy zbiegu ulic Przyjaźni i Krzyckiej. Projekt będzie się wiązał z likwidacją nielegalnych miejsc parkingowych. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 501
10
NR PROJEKTU328
zobacz oryginalny projekt
Krzewy i kwiaty na Powstańców - ogród miejski w centrum miasta niewybrany do realizacji Nasadzenia zieleni niskiej na placu Powstańców Śląskich i wzdłuż ulicy Powstańców Ślaskich na odcinku od ronda do ul. Piłsudskiego. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 501
11
NR PROJEKTU237
zobacz oryginalny projekt
Kameralny Park Kieszonkowy - rewitalizacja zaniedbanego terenu w kwartale ulic Sienkiewicza, Matejki, Prusa, Świętokrzyska niewybrany do realizacji Rewitalizacja zieleni i stworzenie parku kieszonkowego w środku kwartału ulic Sienkiewicza, Matejki, Prusa, Świętokrzyska. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 460
12
NR PROJEKTU4
zobacz oryginalny projekt
Zielona alejka Wandy niewybrany do realizacji Remont zieleni między jezdniami ulicy Wandy. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 448
13
NR PROJEKTU594
zobacz oryginalny projekt
Drzewa i krzewy owocowe dla Stabłowic i Oporowa niewybrany do realizacji Nowe nasadzenia drzew i krzewów owocowych w miejscu powstających dwóch parków - Mamuta na Oporowie i Ekoparku na Stabłowicach. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 279
14
NR PROJEKTU336
zobacz oryginalny projekt
"Święty Skwerek" czyli estetyczne i praktyczne zagospodarowanie terenu przy XIII-wiecznym kościele Św. Jadwigi niewybrany do realizacji Zagospodarowanie zielonego terenu w centrum osiedla Jerzmanowo, za murem kościoła św. Jadwigi, między ulicami Jerzmanowska i Anny Jasińskiej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 274
15
NR PROJEKTU508
zobacz oryginalny projekt
Kępa Mieszczańska - park kieszonkowy przy Moście Dmowskiego we Wrocławiu niewybrany do realizacji Porządkowanie zieleni i stworzenie parku kieszonkowego na terenie między ulicami Dmowskiego i Żiżki. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 226
16
NR PROJEKTU71
zobacz oryginalny projekt
Rewitalizacja terenów zielonych przy Pl. Staszica 36-46 niewybrany do realizacji Remont i nasadzenia zieleni niskiej na trawniku wzdłuż północnej krawędzi placu Staszica. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 194
17
NR PROJEKTU637
zobacz oryginalny projekt
Zielony kącik - zagospodarowanie terenu przy ul. Partyzantów, Dembowskiego i 8 Maja (wgłębnik) - miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkanców niewybrany do realizacji Nowe nasadzenia i zagospodarowanie terenu zielonego między ulicami Partyzantów, Dembowskiego i 8 Maja (wgłębnik) na Sępolnie. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 182
18
NR PROJEKTU481
zobacz oryginalny projekt
Drzewa dla zielonego Sępolna niewybrany do realizacji Nasadzenia drzew w różnych lokalizacjach na terenie Sępolna. Projekt będzie realizowany na podstawie wskazań Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustaleń z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 164
19
NR PROJEKTU557
zobacz oryginalny projekt
Ożywienie skweru u zbiegu ulic Sępa Szarzyńskiego i Rozbrat. Stwórzmy przestrzeń przyjazną mieszkańcom! niewybrany do realizacji Nowe nasadzenia i stworzenie skweru u zbiegu ulic Sępa-Szarzyńskiego i Rozbrat. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 116
20
NR PROJEKTU377
zobacz oryginalny projekt
Zielona ul. Petuniowa zagospodarowanie zieleni przy przystanku kolejowym niewybrany do realizacji Nasadzenia drzew i krzewów przy ulicy Petuniowej, w okolicy estakady ul. Klecińskiej. Inwestycja będzie się wiązać z likwidacją nielegalnych miejsc parkingowych. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 86
21
NR PROJEKTU354
zobacz oryginalny projekt
Skwer na Śródmieściu Południowym niewybrany do realizacji Nasadzenia zieleni niskiej na terenie obecnego trawnika na północ od ulicy Radosnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod pas drogowy, dlatego inwestycja będzie miała charakter tymczasowy, do czasu realizacji zapisów planu. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 46
22
NR PROJEKTU689
zobacz oryginalny projekt
Rewitalizacja/renowacja mini zieleńca - urbanistycznej bramy do osiedla Sępolno niewybrany do realizacji Renowacja małego terenu zielonego między budynkami przy ul. 8 Maja na Sępolnie. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 15

Projekty duże
- do 500 tys. zł

1
NR PROJEKTU555
zobacz oryginalny projekt
Sieć parków we Wrocławiu – Zawidawie - Park Jedności - etap 2 Założenie kolejnego fragmentu Parku Jedności przy ul. Królewskiej na Zakrzowie. Projekt powinien być realizowany w oparciu o gotową koncepcję dla całości parku. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 1654
2
NR PROJEKTU558
zobacz oryginalny projekt
Zagospodarowanie terenu przy ulicy Maślickiej Założenie parku u zbiegu ulic Maślickiej i Północnej. Ze względu na koszty projekt nie będzie dotyczył zagospodarowania zbiornika wodnego. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 1120
3
NR PROJEKTU220
zobacz oryginalny projekt
Park Leonarda da Vinci na Gądowie Małym niewybrany do realizacji Rewitalizacja zaniedbanego terenu zielonego i stworzenie małego parku między ulicami Drzewieckiego i Bajana. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 992
4
NR PROJEKTU636
zobacz oryginalny projekt
Park Uśmiechu na Borku niewybrany do realizacji Porządkowanie zieleni i założenie parku kieszonkowego na zielonym terenie między ulicami Wolbromską, Hallera i Racławicką. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 963
5
NR PROJEKTU163
zobacz oryginalny projekt
Park przed Zielonym Wzgórzem niewybrany do realizacji Porządkowanie zieleni i stworzenie ścieżek spacerowych wokół Wzgórza Gajowego przy ul. Bardzkiej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 889
6
NR PROJEKTU501
zobacz oryginalny projekt
Rewitalizacja terenu przy ul. Stanisławowskiej - naprzeciwko Szkoły Podstawowej Nr 25 niewybrany do realizacji Porządkowanie zieleni i stworzenie parku kieszonkowego przy ulicy Stanisławowskiej, naprzeciwko SP25. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 824
7
NR PROJEKTU561
zobacz oryginalny projekt
Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej niewybrany do realizacji Wprowadzenie zieleni i budowa skweru u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 776
8
NR PROJEKTU574
zobacz oryginalny projekt
Rewitalizacja skweru w trójkącie ul. Piękna-Jesionowa-Otmuchowska niewybrany do realizacji Nowe nasadzenia i budowa skweru w trójkącie ulic: Piękna-Jesionowa-Otmuchowska. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 644
9
NR PROJEKTU586
zobacz oryginalny projekt
Park kieszonkowy na Starym Mieście (Kazimierza Wlk. / Plac Świętego Krzysztofa) niewybrany do realizacji Nowe nasadzenia i remont terenów zielonych wokół kościoła św. Krzysztofa, przy ul. Kazimierza Wielkiego. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 552
10
NR PROJEKTU618
zobacz oryginalny projekt
Zagospodarowanie terenu w pobliżu przystanku tramwajowego "Przyjaźni" - miejsce aktywnego spędzania czasu. niewybrany do realizacji Porządkowanie terenu i stworzenie parku kieszonkowego na terenie zielonym przy ulicy Przyjaźni. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 470
11
NR PROJEKTU9
zobacz oryginalny projekt
Aktywne Psie Pole - rewitalizacja terenu zielonego przy rynku Psiego Pola niewybrany do realizacji Uporządkowanie zieleni i stworzenie małego parku na terenie Psiego Pola przy ulicy Bierutowskiej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 448
12
NR PROJEKTU73
zobacz oryginalny projekt
Święty Mikołaj - nowe zielone miejsce spotkań we Wrocławiu. niewybrany do realizacji Nasadzenia zieleni i stworzenie parku kieszonkowego na placu św. Mikołaja. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 386
13
NR PROJEKTU43
zobacz oryginalny projekt
Zielona aleja na ul. Sudeckiej niewybrany do realizacji Remont zieleni między jezdniami ulicy Sudeckiej na odcinku od placu Powstańców Śląskich do ulicy Wiśniowej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 366
14
NR PROJEKTU74
zobacz oryginalny projekt
Kozanowski park wypoczynku, sportu i zabawy - etap 1 niewybrany do realizacji Nowe nasadzenia i stworzenie małego parku na terenie zieleńca przy ul. Kozanowskiej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 340
15
NR PROJEKTU232
zobacz oryginalny projekt
Pimpkowy park przy kwaśnym źródełku niewybrany do realizacji Nasadzenia zieleni i park kieszonkowy na nieużywanym terenie za garażami przy ul. Kwaśnej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 161
16
NR PROJEKTU647
zobacz oryginalny projekt
Zieleń na Szczęśliwej niewybrany do realizacji Rekultywacja zieleni i założenie parku kieszonkowego między drzewami przy ul. Szczęśliwej, Zielińskiego i Gwiaździstej. Projekt będzie się wiązał z likwidacją nielegalnych miejsc parkingowych. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 157
17
NR PROJEKTU344
zobacz oryginalny projekt
Skwer miejski przy ul. Meissnera i Cieślikowskiego niewybrany do realizacji Uporządkowanie zieleni i stworzenie parku kieszonkowego w kwartale ulic Giżyckiego, Meissnera, Cieślikowskiego. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 92

Zobacz także:

Statystyki głosowania