Rok Edyty Stein 2022

Rok Edyty Stein 2022 Rok Edyty Stein 2022 - Logo

O Edycie Stein...

Edyta Stein (12 X 1891 - 9 VIII 1942) filozof i pedagog, święta i męczennica Kościoła katolickiego, patronka Europy. Urodzona we Wrocławiu jako 11-te dziecko pobożnej żydowskiej rodziny. Studiowała filozofię, historię i germanistykę na uniwersytetach we Wrocławiu, Getyndze i Fryburgu. W wieku 31 lat przeszła na katolicyzm. 10 lat później wstąpiła do zakonu karmelitanek i przyjęła imię - Teresa Benedykta od Krzyża. 2 sierpnia 1942 r. aresztowana przez Gestapo w klasztorze karmelitanek w Echt, przewieziona do obozu Westerbork, a następnie  do obozu w Auschwitz - Birkenau, gdzie zginęła w komorze gazowej 9 sierpnia 1942 roku. W 1987 r. Teresa Benedykta od Krzyża została beatyfikowana przez Jana Pawła II, a 11 lat później - 11 października 1998 r. - kanonizowana.

Europejka kochająca swoją niemiecką ojczyznę, a jednocześnie cierpiąca z powodu nazistowskiego reżimu. Żydówka i chrześcijanka, czytelny znak dla ludzi poszukujących prawdy oraz symbol porozumienia między narodami i religiami.

Więcej na temat O Edycie Stein...

kalendarium

Wiersze

Ostatni dzień

Wiersz ks. Henryka Romanika

I stało się przewidziane przez Najwyższego
dopust Boży kara za grzech świata
wszystkie skarby Śląska krajobrazy
i ludzie znikający za horyzontem
Wrocławia Lublińca Gliwic
wspomnienia rodzinne
pamięć siostry Róży

z kim była przez te dni w wagonie
czy modlili się po niemiecku po łacinie
holendersku a nawet po hebrajsku

cały psalm dwudziesty drugi
od pierwszych „dlaczego dlaczego”
aż po wyznanie „Pan to uczynił”

jeszcze jedno „amen” z Nazaretu
jeszcze „Abba” z Gethsemani

jeszcze „pragnę”

Droga

Wiersz ks. Henryka Romanika

Znacie drogę, dokąd Ja idę… (J 14,4)

Historia spisana ogniem na kamieniu
we wszystkich językach ziemi
streszcza się w kilku wersetach
szeptanych zmęczonym głosem
dudnienie żelaznych kół i wagonów
nie zagłusza płaczu i rozmów
o rzeczach najprostszych
o możliwości bytu
o nadziei ratunku
o życiu

Brama

Wiersz ks. Henryka Romanika

Kiedy przyszedł świt
we mgłach nad Oświęcimiem
wyrosła przedziwna budowla
ni dom ni brama jak drogowskaz jakiś
bez napisu i nazwy tego miejsca
porządek baraków dziedzińców wieżyczek
architektura najnowszego gotyku
koniec torów bez powitania
ludzie w mundurach i psy
słowa w znajomym języku
o niepotrzebnym bagażu
i porządku ostatniej drogi

i nagła nagość

Godzina

Wiersz ks. Henryka Romanika

Poruszenie wyobraźni
średniowiecznych wizji sądu
już bez krzyża i Chrystusa
bezradność i milczenie
co może być bardziej pierwotne
niż ciało odsłonięte o poranku
kłamstwo o czystości
o nowym początku
nie wymaga argumentów
został tylko puls
w skroniach i spojrzenie

Oddech

Wiersz ks. Henryka Romanika

Nie ma słów
w godzinie umierania
to nie wojna i działanie
w nowoczesnej komorze gazowej
w mroku gęstniejącej ciszy
narasta niepokój jak długo
potrwa zatruwanie zabijanie
pierwsze omdlenia i jęk bólu
nieprzytomność i upadek
wejście w światło

Szeol

Wiersz ks. Henryka Romanika

Bez opłakiwania
bez całunów mandylionów
niesione ciała na stos do pieców
uwijają się jak opętani rzemieślnicy piekła
to nawet nie demony zwykli ludzie na dnie otchłani 
tak miało wyglądać całopalenie ciałopalenie Izraela

Dolina prochów

Wiersz ks. Henryka Romanika

Aż się nie chce wierzyć
ile aniołów zmieści się na czubku zapałki
nie do policzenia
drobiny prochów zbieranych po ludziach
życiodajne minerały
nad brzegiem dobrej rzeki
zakwitną tu jeszcze
wiosną kwiatami

Zmartwychwstanie

Wiersz ks. Henryka Romanika

Żniwo wielkie żniwo wielkie
słów zasianych od początku świata
słów zbieranych pod drzewem żywota
Ezechiel przebudzony nad Doliną Sądu
Jan uniesiony nad miastem niezbudowanym
panna doktor siostra od Krzyża
stoi pośród miliona świadków
i powtarza cierpliwie za Hiobem
„ja wiem wybawca mój żyje
na ziemi wystąpi ostatni”

Kościół narodów w Europie

Wiersz ks. Henryka Romanika

Siostro Tereso Benedykto od Krzyża
razem z wszystkimi gwiazdami nad Karmelem
razem ze Świętym Janem Pawłem z Krakowa

uśmiechnij się nad kościołami całej Europy
zapukaj do wszystkich synagog nie omiń meczetów odezwij się w salach wykładowych w sieciach i na placach

daj się rozpoznać niewierzącym i nie pojmującym opowiedz o Bogu i o tym co Jego jest
i stań przy krzyżu wysoko pod niebem

módl się za nami w godzinę śmierci
módl się w godzinę narodzin
módl się teraz

Korona

Wiersz ks. Henryka Romanika

W ogniu nad stolicą świata
Tak do niedawna mówiono o Paryżu
Spala się cywilizacja budowana wokół krzyża
Burzona przeciw krzyżowi
Upada kamień na kamieniu
Przetrwała tylko korona
Ukrzyżowanego

Baranek i pasterka

Wiersz ks. Henryka Romanika

Opowieść o kobiecie
fascynującej kolejne pokolenia
nie kończy się akademicką syntezą
rozwija się w historiach kolejnych sióstr
karmelitanek milczących wobec Obecnego
a On powtarza swoje wszechmocne zaproszenie „błogosławiona jesteś moja panno wybrana zaślubiona poprowadzona
aż do kresu do paschalnego poranka”

Nauczycielka wiary

Wiersz ks. Henryka Romanika

Nie będzie spisana ostatnia książka
o krzyżu i Ukrzyżowanym
mądrość zatrzymania w pół słowa
w sercu modlitewnej ciszy
polega na trwaniu w pierwszej decyzji
„jestem Twoja dokądkolwiek pójdziemy”

Artykuły

wideo

Listy