Parki i lasy

wersja tekstowa

Na utrzymanie parków i lasów miasto Wrocław wydaje ok. 18 mln zł.

 •  Na utrzymanie parków i lasów miasto Wrocław wydaje ok. 18 mln zł.
 • Tereny zieleni to ok. 22% powierzchni Wrocławia.
 • Parki
 • 44 parki – są we Wrocławiu o powierzchni od kilku do 100 ha powierzchni łącznie zajmują 530 ha
 • 8 tys. zł/rok – utrzymanie 1 ha parku
 • 572 tys. zł/rok – utrzymanie parku Zachodniego
 • 3900 – ławki w parkach i zieleńcach
 • ok. 150 zł/rok –  konserwacji 1 ławki parkowej
 • 91 placów zabaw,
 • 13 siłowni terenowych,
 • 7 ścieżek zdrowia – nadzoruje Zarząd Zieleni Miejskiej
 • ok. 280 tys. zł/rok – utrzymanie placów zabaw, jeden – 2,5 tys. zł
 • ok. 1,2 tys. zł za 1 ha – jednorazowe koszenie parków i zieleńców
 • 618 ha – trawniki do koszenia w parkach i zieleńcach
 • 10,92 zł – średni koszt konserwacji 1 mb. rowu w parkach
 • 1575 zł – roczne utrzymanie 1 ha parku lub zieleńca
 • (m.in. usuwanie zanieczyszczeń, opróżnianie i dezynfekcja koszów)
 • 1000 zł – zakup drzewa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja
 • 40-50 zł – roczna pielęgnacja posadzonego drzewa
 • 100 zł - posadzenia drzewa z palikowaniem
 • 240 zł – jednorazowy zabieg pielęgnacyjny dla drzewa starszego, usunięcie m.in. posuszu, jemioły i korekta korony
 • Lasy
 • 120 kompleksów leśnych we Wrocławiu (średnia powierzchnia ok. 18 ha)
  Czym się różni park od lasu? las jest bardziej „dziki” i więcej jest w nim drzew, średnio powyżej 300 szt./ha
 • ok. 10 ha – tyle lasów przybywa w roku
 • ok. 25 tys. zł – zalesienie 1 ha w mieście
 • Największe lasy: 
 • 617 ha – Mokrzański, 408 ha – Rędziński, 265 ha – Ratyński, 140 ha – Strachociński, 128 ha – Osobowicki, 86 ha – Zakrzowski, 82 ha – Pilczycki
 • Zwierzęta wrocławskich lasów: bażanty, lisy i zające; ptactwo: jastrzębie, sokoły, myszołowy, dzięcioły, sowy
 • ok. 700 szt. – dziki
 • ok. 600 szt. – sarny
Zgłoś uwagę