www.wroclaw.pl Oficjalny portal miasta
Środowisko

Sprawdź, gdzie znajdziesz kontenter na odpady wielkogabarytowe

Tylko w 2021 r. we Wrocławiu kontenery na odpady wielkogabarytowe podstawiono prawie 13 tys. razy. Dodatkowo wykonano niemal 1400 kursów w ramach objazdowej zbiórki takich odpadów na terenie ścisłego centrum miasta, gdzie nie ma możliwości podstawienia kontenera. W sumie zebrano niemal 13 tys. ton odpadów wielkogabarytowych. - Do tej pory usługa odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów wielko