www.wroclaw.pl Oficjalny portal miasta
Środowisko

Dawne pola irygacyjne na Osobowicach zamienią się w rezerwat przyrody

Po dwuletniej pracy przyrodników i opracowaniu przez nich koncepcji zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem jego walorów przyrodniczych, miasto wystąpi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, by utworzyć tu rezerwat przyrody i chronić żyjące tam gatunki zwierząt oraz roślin. Obszar przyszłego rezerwatu obejmie ponad tysiąc hektarów. To teren tak duży, jak dziesięć parków Szczytnickich. Spotkamy tam 206 cennych gatunków roślin, grzybów, porostów oraz zwierząt.