www.wroclaw.pl Oficjalny portal miasta
Inwestycje

Nabiera kształtów trasa tramwajowa przez Popowice

Położono nowe rozjazdy w okolicy Mostów Mieszczańskich, a w ciągu ul. Popowickiej w większości ułożono podkład pod nowe tory. – Widać efekty wielu miesięcy prac na skrzyżowaniu ul. Dmowskiego/Jagiełły i Mieszczańskiej. Stawiamy pierwsze słupy trakcyjne i przygotowujemy nowe perony przystankowe od ul. Jagiełły i Dmowskiego. Z kolei w międzytorzu wiążę się beton – podkreśla Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.