Nr projektu. 575

Siłownia zewnętrzna w parku przy ul. Kolejowej [WBO. 2017]

Głosów: 495

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Park przy ul. Kolejowej od dziesięcioleci pełnił rolę miejsca wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. W jego zachodniej części znajduje się niedawno zmodernizowany plac zabaw dla dzieci. Przestrzeń tą chcielibyśmy uzupełnić kompleksem urządzeń siłowni zewnętrznej. Dzięki temu powstałby zintegrowana przestrzeń służąca zabawie, wypoczynkowi i rekreacji wielu pokoleń okolicznych mieszkańców, (w tym także przyszłych mieszkańców osiedli planowanych do budowy w najbliższej okolicy), a także uczniów pobliskich szkół.
Siłownia zewnętrzna to zespół urządzeń dających możliwość łączenia aktywności fizycznej z radością przebywania na świeżym powietrzu. Urządzenia siłowni poprzez różny stopień trudności wykonywanych ćwiczeń dają możliwość aktywnego wypoczynku osobom w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności fizycznej. Jej wybudowanie służyć będzie promocji zdrowego stylu życia oraz integracji społeczności lokalnej.

W skład siłowni zgodnie z naszym planem wchodziłyby:
- urządzenie wielofunkcyjne KALISTENIK, (http://silowniezewnetrzne.pl/pl/kalistenik)
- 8 podwójnych urządzeń do ćwiczeń – proponowana przykładowa specyfikacja poniżej,
- elementy małej architektury - 2 ławki parkowe.

Specyfikacja zestawu: (http://silowniezewnetrzne.pl/pl/seria-ksiezycowa)
- Wyciskanie siedząc - Wyciąg górny,
- Surfer wahadło - Piechur,
- Prasa nożna - Rower,
- Orbitrek eliptyczny - Motyl klasyczny,
- Motyl w rewersie - Ławka,
- Drabinka - Podciąg nóg,
- Jeździec - Stepper,
- Narty biegówki - Wioślarz.

Projekt poparty został uchwałą Rady Osiedla „Przedmieście Świdnickie”.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 150 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 527, 575. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 150 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 527, 575.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Przedmieście Świdnickie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

495

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 407
Papier 88

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 301
Mężczyźni 194

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.