Nr projektu. 324

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Nowodworskiej [WBO. 2017]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Dopuszczony do głosowania

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Droga dla rowerów wzdłuż ulicy Nowodworskiej połączy centrum osiedla Nowy Dwór z infrastrukturą rowerową przy ul. Strzegomskiej i Klecińskiej umożliwiając w ten sposób bezpieczny dojazd do centrum miasta.

Projekt zakłada budowę nowej dwukierunkowej drogi rowerowej wzdłuż na odcinku od Gubińskiej do Wojrowickiej, oraz rozbudowę przejścia dla pieszych przez ul. Gubińską, o przejazd dla rowerzystów.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Na wnioskowanym odcinku proponujemy dwukierunkową drogę dla rowerów po stronie numerów nieparzystych. We wniosku należy uwzględnić zakres związany z przebudową sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Nowodworskiej z ul. Chociebuską oraz częściową modernizację ciągu pieszego. Kwota potrzebna na realizację to 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 11: Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Nowy Dwór

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.