Nr projektu. 372

Budowa oświetlenia w ul. Olgi Drahonowskiej na odcinku od ul. Szarych Szeregów do posesji nr 10 [WBO. 2018]

Głosów: 271

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy (Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno)

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Odcinek ok. 220m ulicy Olgi Drahonowskiej stanowi ciąg pieszo-jezdny obsługujący budynki mieszkalne położone wzdłuż tej ulicy oraz stanowi trakt pieszy dla mieszkańców osiedla S. M. „Cegiełka”, którzy z tej drogi korzystają, aby dojść do przystanków komunikacji miejskiej, szkół i sklepów osiedlowych.
Działki drogowe nr 83 i nr 84, AM 13, obręb Wojszyce zostały w obowiązującym dla tego terenu MPZP ( Uchwała Rady Miejskiej XVIII/517/08 z dnia 14 lutego 2008 r.) oznaczone symbolem 16 KD-D jako droga publiczna dojazdowa . Obecnie funkcję tę pełni tylko część ulicy, tj. odcinek ok. 250m od strony ul. Szarych Szeregów.
Wykonanie oświetlenia na ww. odcinku jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa odbywającego się tą ulicą ruchu pojazdów i pieszych oraz przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa osób zamieszkujących nieruchomości położone po obu stronach ulicy.

Elementy projektu

Oświetlenie ulicy na odcinku 220m

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 8: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wojszyce

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

271

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 259
Papier 12

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 153
Mężczyźni 118

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.