Nr projektu. 373

Rewitalizacja "księżecego" skweru "Mały Książe" [WBO. 2018]

Głosów: 417

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy toalet. Kwota potrzebna na zadanie to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy toalet. Kwota potrzebna na zadanie to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Adresatem projektu są mieszkańcy Księża oraz osoby korzystające z węzła przesiadkowego na pętli tramwajowej. Jest to mały skwer, który jest zdewastowany oraz wykorzystywany jako "toaleta". Nowe nasadzenia nawiązujące do książki "Mały Książe", doświetlenie terenu, postawienie, koszy na śmieci oraz ławek spowoduje otwarcie zieleni dla mieszkańców.

Elementy projektu

Nasadzenia drzew - sztuk 5
Postawienie ławeczek - sztuk 3
Wymiana nawierzchni chodników
Oświetlenie terenu - 5 lapm
Odnowienie betonowy murków
Nasadzenia krzewów - sztuk 10
Nasadzenia innych roślin - sztuk 30
Postawienie koszy na śmieci - sztuk 4
Odwodnienie terenu skweru
Założenie budek lęgowych dla ptaków

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Księże

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

417

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 406
Papier 11

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 242
Mężczyźni 175

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.