Nr projektu. 371

Renowacja krzyży przydrożnych przy ul. Stabłowickiej i ul. Chwałkowskiej z ul. Starobielawską [WBO. 2018]

Głosów: 2 056

Kategoria: zabytkowe

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt zabytkowy: do 100 000 zł

  • Projekt zabytkowy

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 100 000 zł. Na wskazanym terenie nie ma możliwość wycinki drzew. Teren wymaga kompleksowego zagospodarowania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 100 000 zł. Na wskazanym terenie nie ma możliwość wycinki drzew. Teren wymaga kompleksowego zagospodarowania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.

Uzasadnienie

Krzyże przydrożne postawili dawni niemieccy mieszkańcy tych ziem, w obecnej chwili są zaniedbane, łuszcząca się farba i spróchniały pień krzyża przy ul. Starobielawskiej / Chwałkowskiej przy większych wiatrach grozi powaleniem. Prośba o przywrócenie dawnej świetności krzyży.

Elementy projektu

Czyszczenie oraz malowanie krzyża przy ul. Stabłowickiej 121
Wymiana spróchniałego krzyż na krzyżówce ulic Chwałkowskiej ze Starobielawską

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt zabytkowy

Lokalizacja szczegółowa: Dwa krzyże jeden przy ul. Stabłowickiej drugi przy ul. Starobielawskiej/Chwałkowskiej

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 056

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 956
Papier 100

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 139
Mężczyźni 917

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.