Nr projektu. 96

Ekspresowo po Bardzkiej-Autobus mknie a nie stoi. Wydzielenie buspasa na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu kolejowego. [WBO. 2017]

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zgłoszony: 100 000 zł

Status: Realizowany poza WBO, nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Wydzielanie buspasów to jeden z celów Wrocławskiej Polityki Mobilności. Szybsza i punktualna komunikacja zbiorowa stanowi rzeczywistą alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego. Bezpośrednim efektem powinno być zwiększenie punktualności komunikacji zbiorowej. Projekt odpowiada na potrzeby pasażerów i będzie sprzyjać promocji autobusu wśród mieszkańców. To, że w obecnie autobus stoi w korku, powoduje zmniejszenie czasu podróży i odpływanie pasażerów do komunikacji indywidualnej.
Wydzielenie planowane jest przez miasto po przebudowie ulicy Buforowej. Osobny dojazd poprawy sytuację pogotowia ratunkowego i straży pożarnej które zyskają stale wolną od korków drogę. Usprawnienie działania służb poprawi stan bezpieczeństwa wrocławian. Wydzielanie osobnych korytarzy jest spójne z przyjętym niedawno Planem Zrównoważonego Transportu. Na stronie 15 zakłada się zwiększenie prędkości handlowej pojazdów transportu zbiorowego Strona 21: Plan transportowy zakłada promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Strona 31:Priorytet systemowy dla transportu zbiorowego. Wydzielone pasy i torowiska. Uprzywilejowanie w ruchu. Ponadto wydzielenia i uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej jest zbieżne z działaniami miasta na rzecz uzyskania nagrody Zielonej Stolicy Europy- walki o czyste powietrze. Wydzielenie buspasa wpisywałoby się idealnie w tę strategię i zwiększyło szanse Wrocławia w staraniach o uzyskanie tej prestiżowej nagrody. Osobne korytarze są również zgodne zapisami strategii Wrocław 2030. Na pytanie, jaką politykę transportową powinno przyjąć miasto, najwięcej osób (prawie 68 %) było za wspieraniem transportu zbiorowego, kosztem indywidualnego.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt zostanie częściowo zrealizowany poza WBO. Planowany jest wydzielony buspas na odcinku od wiaduktu do ul. Świeradowskiej w ramach przebudowy realizowanej przez miasto. Inwestycja „Przebudowa ul. Bardzkiej wraz z wiaduktem kolejowym” zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zaplanowana jest do realizacji na lata 2017-2018.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt zostanie zrealizowany poza WBO. Planowany jest wydzielony buspas na odcinku od wiaduktu do ul. Armii Krajowej w ramach przebudowy realizowanej przez miasto.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gaj, Tarnogaj

Kontakt z liderem projektu