Nr projektu. 716

Park Grabiszyński - bezpieczne dojście! Remont chodników przy ul. Odkrywców (od al. Hallera do ul. Ślusarskiej) oraz chodników prowadzących do parku. [WBO. 2017]

Głosów: 2 098

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Niezbędny jest remont ogromnej większości chodników na Osiedlu Grabiszyn Grabiszynek. Zacznijmy od stworzenia bezpiecznych dojść do Parku Grabiszyńskiego, czyli remontu chodników przy ulicach:
1. Odkrywców (od al. Hallera do ul. Ślusarskiej).
2. Podróżniczej (od ul. Odkrywców do parkowej al. Romera).
3. Pionierskiej (od Odkrywców do wejścia do parku).
4. Ślusarskiej (od Odkrywców do wejścia do parku).

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

"Projekt został zweryfikowany negatywnie z powodu przekroczenia budżetu, który jest przeznaczony na realizację projektów w WBO 2017. Wskazane zadanie zostało oszacowane na kwotę 1 900 000 zł. Lider powinien ograniczyć zakres i wskazać wybrane odcinki do realizacji.
Składowe realizacji:
a) ul. Odkrywców 2*670*2,5*250=837.500zł
b) ul. Podróżnicza 2*190*2*250=190.000zł
c) ul. Pionierska 2*650*2*250= 650.000zł
d) ul. Ślusarska 120*2*250+60*5*250*1,15= 155.250 zł"

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale jego zakres należy ograniczyć do:
1. Części ul. Pionierskiej (od ul. Odkrywców do al. Romera);
2. Jednej strony ul. Odkrywców.
Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1 mln zł. Ostateczny zakres realizacji zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Remont chodników przy ulicach: 1. Odkrywców (od al. Hallera do ul. Ślusarskiej). 2. Podróżniczej (od ul. Odkrywców do parkowej al. Romera). 3. Pionierskiej (od Odkrywców do wejścia do parku). 4. Ślusarskiej (od Odkrywców do wejścia do parku).

Osiedle: Grabiszyn-Grabiszynek

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 098

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 472
Papier 626

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 205
Mężczyźni 893

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.