Nr projektu. 706

Plac zabaw przy Centrum Historii Zajezdnia [WBO. 2017]

Głosów: 189

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Baw się i zwiedzaj. W 2016 roku otwarte zostało Centrum Historii Zajezdnia w dawnej zajezdni autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej 184. Teren został poddany rewitalizacji, a w budynku Zajezdni stworzona została scenograficzna interaktywna wystawa opowiadająca o historii Wrocławia. Zajezdnia przyciąga wielu mieszkańców i turystów oraz młodzież szkolną i przedszkolną. Przed zajezdnią znajduje się duży plac, który w słoneczne dni przyciąga m.in. rolkarzy, młodzież jeżdżącą na deskorolkach, mamy z małymi dziećmi, które po placu mogą bezpiecznie jeździć na rowerkach bądź uczyć się chodzić.
Celem zgłaszanego projektu jest urozmaicenie terenu przylegającego do placu przez CHZ poprzez utworzenie atrakcyjnego placu zabaw dla najmłodszych (dzieci w wieku 1 – 10 lat). Równolegle do budynku znajduje się teren zielony, na którym można by zbudować plac zabaw. Ponieważ teren CHZ jest ogólnodostępny mogliby z niego korzystać zarówno mieszkańcy pobliskich osiedli jak i dzieci które przyjeżdżają zwiedzać wystawę w CHZ. Projekt zakładałby zaprojektowanie placu zabaw oraz jego wykonanie. Ze względu na to że plac przy którym znajdują się tereny zielone jest oświetlony i wyposażony w ławki oraz kubły na śmieci, nie trzeba by w projekcie uwzględniać kosztów tych elementów.
Miejsce stanowiłoby przestrzeń atrakcyjną dla rodzin z dziećmi. Plac zabaw przyczyniłby się do integracji społeczności lokalnej. Dzieci zyskałyby miejsce do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Wskazana we wniosku działka nr 5/10 AR 25 obr. Grabiszyn jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej ""Metalowiec"" i nie można tam lokować inwestycji WBO. Plac zabaw może być zrealizowany na terenie Centrum Historii Zajezdnia, ale remont centrum był finansowany ze środków europejskich i w związku z tym nowe inwestycje w tym miejscu są objęte wytycznymi programowymi. Wobec tego na realizację placu zabaw będzie musiało wyrazić zgodę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szacunkowy koszt projektu to 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Plac zabaw może być zrealizowany na terenie Centrum Historii Zajezdnia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraziło zgodę na realizację. Szacunkowy koszt projektu to 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: Plac zabaw zlokalizowany na ogólnodostępnym terenie przy Centrum Historii Zajezdnia. Przy placu przed centrum na terenie zielonym.

Osiedle: Grabiszyn-Grabiszynek

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

189

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 176
Papier 13

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 119
Mężczyźni 70

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.