Nr projektu. 704

Ciche tramwaje na Bałtyckiej, Reymonta, Trzebnickiej i Żmigrodzkiej – remont torowisk [WBO. 2017]

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Dopuszczony do głosowania

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Szlifowanie torów tramwajowych na:
- ul. Bałtyckiej (cała),
- ul. Reymonta (cała),
- ul. Trzebnickiej (cała),
- ul. Żmigrodzkiej (odcinek od Mostu Trzebnickiego do ul. Kamieńskiego).

Remont ww. torowisk, po latach zaniedbań, jest niezbędny. Zyskają na nim zarówno okoliczni mieszkańcy (będzie ciszej), jak i pasażerowie MPK (przemieszczanie się tramwajem będzie wygodniejsze).

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 70 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 000 zł. Ostateczny zakres realizacji zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Karłowice-Różanka

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.