Nr projektu. 703

Park Kolumba [WBO. 2017]

Głosów: 325

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Park przy ul. Marca Polo to malowniczy skwer położony przy bulwarze spacerowym w bezpośrednim sąsiedztwie kanału żeglugowego i osiedla Olimpia Port. W ramach WBO chcielibyśmy wzbogacić to miejsce o niezbędną infrastrukturę i uczynić je bardziej przyjaznym dla mieszkańców Wrocławia - w szczególności Swojczyc i Sępolna.
Na wyznaczonym terenie planujemy ustawić i podłączyć 8 lamp parkowych, 8 ławek, 8 koszy na śmieci oraz 4 stacje na psie nieczystości. Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i odwiedzających park, chcielibyśmy umieścić na ulicy graniczącej z zielenią próg zwalniający oraz przejście dla pieszych. Planujemy wzbogacić park o dodatkową zieleń dzięki nasadzeniom nowych drzew i krzewów oraz ustawić kwietniki.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 000 zł. Ostateczny zakres realizacji zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Park Kolumba

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

325

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 324
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 164
Mężczyźni 161

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.