Nr projektu. 702

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Rewitalizacja parku rekreacyjnego Mikołowska etap I [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Kompleksowa rewitalizacja terenu rekreacyjnego oraz przywrócenie funkcjonalności jako terenu
rekreacyjnego o profilu wypoczynkowo-sportowym, a także stworzenie funkcji integracyjnej i kulturalnej.
Elementy kluczowe:
- budowa nowego placu zabaw dla dzieci
- budowa nowego toru sprawnościowego
- remont istniejącego oświetlenia,
- remont istniejących ławek i koszy na śmieci , dostawienie nowych.
Cele
- Stworzenie miejsca plenerowej integracji mieszkańców
- Stworzenie miejsca rekreacji i zabawy dla dzieci w wieku do lat 12
- Rozwinięcie funkcji sportowej
- Stworzenie na rowerowej mapie Wrocławia nowego miejsca postoju i wypoczynku
Korzyści:
- promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu
- promocja sportów całorocznych
- rozwój imprez plenerowych

- beneficjenci: mieszkańcy osiedla Strachocin/Wojnów/Swojczyc, miasta Wrocławia oraz gmin
ościennych.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 643, 702. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA
Projekt został zweryfikowany pozytywnie, kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 643, 702.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu