Nr projektu. 697

Zamień śmieci górę w rekreację i kulturę! Strachocin-Swojczyce-Wojnów etap I [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Przekształcenie postindustrialnej działki w teren rekreacyjny to kolejny krok ku zazielenieniu Wrocławia i głębokiej integracji sąsiedzkiej. Działka jest obszerna, świetnie usytuowana, z dostępem do głównej drogi. W granicy działki znajdują się niezbędne przyłącza; woda, prąd, kanalizacja, gaz. Od ponad 20 lat działka jest nieużytkowana. Nasz pomysł polega na przywróceniu tych działek mieszkańcom, i wybudowaniu dla nich kompleksu rekreacyjno-kulturalnego.
Planujemy:
1. zagospodarowanie terenu, parking dla rowerów
2. wytyczenie dróg wewnętrznych, alejek, zagospodarowanie istniejącej zieleń, nasadzenia nowej i rabaty,
3. realizację zintegrowanego kompleksu rekreacyjnego:
a. ścieżkę sprawnościową dla dorosłych i dzieci,
b. leśny plac zabaw, zbudowany z drewna i innych naturalnych materiałów
c. ścieżkę edukacyjno-historyczną opartą na historii Wrocławia, osiedla i lokalnych legendach
d. komponenty wypoczynku dla mieszkańców (ławki, zadaszenia, stacja rowerowa, toaleta, źródełko wody pitnej)
e. wytyczenie obszaru dla sezonowego obiektu kawiarnianego z wypożyczalnią sprzętu i przyłączami
f. sezonowe kino plenerowe i podest do potańcówek
g. tory gier zespołowych:
- siatkówka plażowa
- bulodrom
- boisko do krykieta
4. budowę kompleksu lęgowego dla ptaków, w postaci siatki budek lęgowych,
5. budowę całorocznej hali pneumatycznej do uprawiania sportów w porze zimowej (tenis, siatkówka, squash).
Ponieważ inwestycja jest wstępnie oszacowana na 2 mln złotych, będziemy ją etapować.
W tym roku to 750 000zł, które przeznaczymy na wykonanie projektu, zagospodarowanie terenu, nasadzenia i uregulowania zieleni, na wykonanie pierwszych urządzeń rekracyjnych , bulodromu i siatkówki plażowej, wytyczenie miejsc wypoczynku (ławki, zadaszenia, stacja rowerowa, itd)

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Teren wskazany we wniosku jest objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o przeznaczeniu do sprzedaży zostanie podjęta po uchwaleniu i wejściu w życie mpzp. Ponadto inwestycja jest trudna do zrealizowania w jednym roku budżetowym, a kwota przeznaczona na projekt przekracza 1 mln zł. W związku z powyższym inwestycja nie może być procedowana w ramach WBO.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Działka jest obszerna, świetnie usytuowana w samym centrum osiedla, z bezpośrednim dostępem do głównej drogi. W granicy działki znajdują się wszystkie niezbędne przyłącza; woda, prąd, kanalizacja, gaz. Tuż obok znajduje się stacja roweru miejskiego, który skomunikuje wrocławian z centrum z planowanym kompleksem (miejsce wypoczynku i postoju podczas wycieczek rowerowych). Teren graniczy od strony południowej ze szlakiem spacerowo-rowerowym wzdłuż wałów i grobli, więc będzie miłym uzupełnieniem wycieczek wrocławian.Teren ten od kilkunastu lat jest pusty, dewastowany, niezagospodarowany.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu