Nr projektu. 606

Rewitalizacja podwórek przy ulicy Wielkiej, Powstańców Śląskich i Zaporoskiej – etap drugi [WBO. 2017]

Głosów: 1 022

Kategoria: podwórka

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

W drugim etapie rewitalizacji podwórek przy ulicy Wielkiej, Powstańców Śląskich i Zaporoskiej chcemy doprowadzić do budowy na tyłach bloku Powstańców Śląskich 105-111 :

a) siłowni zewnętrznej przystosowanej do potrzeb osób dorosłych ale również osób starszych i dzieci.
b) zwiększenia istniejącej tam zieleni poprzez ustawienie gazonów kwiatowych, nasadzie drzew i krzewów.
c) wybudowanie jednej lampy parkowej oświetlającej nowo powstały teren
d) zwiększenie ilości ławek dla mieszkańców osiedla.

Dodatkowo postuluję o budowę chodnika prowadzącego od bloku Powstańców Śląskich 97-103 do kontenerów na śmieci.

Osiedle Powstańców Śląskich jest osiedlem gdzie dominuje grupa osób starszych, dlatego potrzebujemy stworzyć ofertę przystosowaną do ich potrzeb. W trakcie zbierania głosów w roku 2016 zauważaliśmy potrzebę naszych mieszkańców spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo projekt był wypracowany w drodze konsultacji społecznych.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 022

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 273
Papier 749

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 627
Mężczyźni 395

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


11.12.2018

Zadanie w trakcie realizacji.


07.06.2018

Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Otwarcie ofert 20 czerwca.