Nr projektu. 578

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Zielony Zakrzów: Zielony Zakątek przy Parku Jedności [WBO. 2017]

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Projekt obejmuje budowę „Zielonego Zakątka” na wrocławskim Zakrzowie, na działce sąsiadującej z Parkiem Jedności – przy ul. Armii Ludowej, naprzeciwko Impwaru. Tuż przy tej działce mieści się otwarta siłownia zewnętrzna przynależąca do parku. Zakątek z miejscem na odpoczynek (wygodne ławki w cieniu rosnących tam drzew) będzie świetnym uzupełnieniem siłowni i całego Parku Jedności.

Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, rosnącej już tej na działce zieleni, dosadzenie drzew, krzewów, wykonanie ścieżek, ustawienie ławek, śmietników, stojaków na rowery.

Inwestycja może być rozwijana w kolejnych naborach WBO – np. dosadzenie roślinności, montaż ławek.

Projekt był konsultowany z mieszkańcami Zakrzowa, w tym z Klubem Seniora „Marysieńka”.

Projekt zgłoszony w ramach kampanii ZIELONY ZAKRZÓW

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie z uwagi na nieodpowiednią wielkość wskazanej działki. Działka jest zbyt wąska pod realizacje obiektu sportowego wraz z budynkiem - przebieralnią.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA
Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 5: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: ul. Armii Ludowej, naprzeciwko Impwaru; numer geodezyjny działki (na podstawie www.geoportal.wroclaw.pl): działka nr 20/18; arkusz mapy AM-20, obręb Zakrzów

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu