Nr projektu. 5

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Chodnik przy ul. Tymiankowej [WBO. 2017]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 230 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Budowa jednostronnego chodnika na ul. Tymiankowej jest bardzo potrzebna, aby zapewnić podstawowe bezpieczeństwo pieszym i innym użytkownikom ruchu. Chodnik ten łączyłby nowo wybudowany chodnik na ul. Pełczyńskiej z chodnikiem, który ma powstać w tym roku na ul. Cynamonowej. Ul. Tymiankowa stanowi obecnie jedyną drogę dojazdową prowadzącą od ul. Pełczyńskiej do nowych, szybko rozbudowujących się kompleksów mieszkaniowych Zespołu Urbanistycznego Kminkowa. Gdy zostanie wybudowany łącznik ul. Cynamonowej i Pełczyńskiej, nadal ul. Tymiankowa będzie ważnym ciągiem komunikacyjnym dla pieszych, niezależnie od tego, czy ul. Tymiankowa będzie jednokierunkowa, czy będzie wprowadzone inne rozwiązanie. Ul. Tymiankowa będzie nadal najkrótszym dojściem m.in. z nowego osiedla do przystanków komunikacji zbiorowej linii 105 i 305 (108) przy ul. Pełczyńskiej oraz stacji kolejowej. Wąska jezdnia i pobocza, które wykonano w ramach inwestycji kanalizacyjnej na tym odcinku ul. Tymiankowej nie zapewniają bezpieczeństwa, nie mówiąc o komforcie poruszania się. Pobocze, mimo wielokrotnych napraw, jest bardzo nierówne, po deszczu jest na nim błoto, dlatego piesi poruszają się po jezdni, a zarówno ruch pieszy jak i samochodowy intensywnie rośnie. Przemieszcza się tu m.in. wiele osób starszych, niepełnosprawnych i osób z małymi dziećmi. Przy ul. Tymiankowej znajduje się coraz bardziej popularne miejsce spotkań mieszkańców: siedziba Rady Osiedla Lipa Piotrowska, klub seniora i świetlica osiedlowa, w ramach WBO zrealizowano projekt z placem zabaw i siłownią plenerową, a w tym roku powstanie boisko do siatkówki i tenisa ziemnego oraz ma być utworzona filia Miejskiej Biblioteki Publicznej dla trzech osiedli.
Beneficjenci: mieszkańcy Lipy Piotrowskiej, Świniar, Widawy i inni użytkownicy Wrocławia.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie na kwotę 250 tys. zł. Na wniosek Rady Osiedla Lipa Piotrowska na ulicy Tymiankowej zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu samochodowym (ulica stanie się ślepa). Dotyczyć to będzie odcinka drogi, przy którym miałby być realizowany wniosek. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 4: Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice

Lokalizacja szczegółowa: Ulica Tymiankowa od ul. Pełczyńskiej do ul. Cynamonowej, (obręb Lipa Piotrowska: AR_7, 15/3; AR_5, 3/12)

Osiedle: Lipa Piotrowska

Załączniki

Kontakt z liderem projektu