Nr projektu. 44

Oświetlenie Parku Klecińskiego [WBO. 2017]

Głosów: 1 140

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 700 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

 • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
 • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

W związku z coraz większą popularyzacją uprawiania sportów takich jak bieganie itp. brak oświetlenia alejek w Parku Klecińskim jest dużą przeszkodą dla uprawiania sportów w godzinach wieczornych i nocnych. Dodatkowo duża część mieszkańców dojeżdżających tramwajem linii nr 17 jak i komunikacją zbiorową tj. D, 133 itd. przechodzi parkiem na pętlę tramwajową oraz przystanek autobusowy i z powrotem. Nocne przemieszanie się jest dosyć niebezpieczne. Wykonanie oświetlenia przyciągnie większą ilość mieszkańców chcących aktywnie spędzać czas w parku mając na uwadze, że w dzisiejszych czasach mało kto pracę kończy o godzinie 15.00

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Wskazany we wniosku najdłuższy odcinek łączący al. Karkonoską z pętlą tramwajową przy ul. Wałbrzyskiej wynosi 705m. Dla tego odcinka koszt budowy oświetlenia wynosi 250 000 zł. Natomiast długość wszystkich alejek na wskazanym terenie to ok. 2,4 km. W związku z powyższym do decyzji Lidera pozostaje wybór ilość alejek oraz które mają być oświetlone. Lider ma do wyboru 2 warianty:
I wariant - dla alejki o dł. 705m - koszt 250 000 zł
II wariant - dla alejek w całym parku o dł. 2,4 km - koszt 700 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Lider wybrał II wariant –tj. oświetlenie alejek w całym parku o dł. 2,4 km. Koszt to około 700 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: Park Kleciński

Osiedle: Klecina, Krzyki-Partynice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 140

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 093
Papier 47

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 626
Mężczyźni 514

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


21.12.2018

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Oferty można składać do 7.01


11.12.2018

Dokumentacja odebrana. Zarząd Zieleni Miejskiej oczekuje na pozwolenie Wydziału Architektury i Budownictwa i Miejskiego Konserwatora Zabytków.


15.01.2018

Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.


15.01.2018

Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.