Nr projektu. 353

CityTree - zakup i montaż instalacji pochłaniających smog i filtrujących powietrze we Wrocławiu! [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 985 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Niemal tysiąc mieszkańców rocznie we Wrocławiu umiera na powikłania spowodowane smogiem. Astma, zapalenie oskrzeli czy śmiertelny rak płuc wśród osób, które nigdy nie paliły papierosów, to przykładowe skutki zanieczyszczonego powietrza. Niniejszy projekt ma na celu poprawę jakości środowiska, a więc komfortu życia i zdrowia wrocławian poprzez redukcję szkodliwego zapylenia powietrza. Projekt zakłada zakup i montaż nowoczesnych instalacji CityTree pochłaniających smog i filtrujących powietrze. Są to dwustronne panele z mchu o grubości 2,2 metra, wysokości 4 m i szerokości 3 m. Łącznie aktywnie filtrująca powierzchnia zielona ma 16,82 m2. Instalacja taka jest bardzo wydajna, gdyż jedna jej sztuka równoważy działanie ok. 275 drzew, które zajmowałyby ok. 250 m2. W centrum miasta nie mamy takiego wolnego obszaru, jednak CityTree rozwiązuje problem ograniczonej powierzchni. Co więcej, spełnia on swoją rolę przez 365 dni, a więc także w okresie jesienno-zimowym, gdy następuje sezon grzewczy, drzewa nie filtrują powietrza, a stężenie smogu znacznie wzrasta. Instalacje można zamontować w miejscach, gdzie wrocławianie są w szczególności narażeni na większe stężenie szkodliwego smogu – przy przystankach czy ulicach. Technologia CityTree oparta jest na działaniu specjalnego mchu, który wychwytuje szkodliwe związki chemiczne z powietrza, redukuje emisję, wyłapuje pył na okolicznym obszarze, a następnie przemienia je w biomasę. Ponadto na instalację składają się inteligentne czujniki, system nawadniania, panele słoneczne oraz ławki, co jest ich kolejnym atutem. Miasto ubiegające się o tytuł Zielonej Stolicy Europy wręcz musi posiadać takie zielone filtry powietrza, a wrocławianie zasługują na poprawę jakości środowiska, co wprost przekłada się na poprawę zdrowia i komfortu życia.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Wskazana w projekcie instalacja jest ciekawym i innowacyjnym urządzeniem, jednak na chwilę obecną brak jest badań, które mogłaby potwierdzić tak wysoką wydajność w oczyszczaniu powietrza. Z informacji zebranych od firm realizujących podobne instalacje wynika, że ściany z mchy realizowane są z tzw. mchu stabilizowanego (mech martwy impregnowany woskiem wykorzystywany do wnętrz wymagający 50-80 % wilgotności powietrza) jest on często podsadzany żywymi rozchodnikami, które przypominają mech. Dosadzane są też często inne gatunki roślin. Element ma charakter zielonej ściany i wymaga przyłącza prądu w cel jej obsługi (a także nawodnienia, nawożenia) Prawdą jest, że rośliny pochłaniają „zanieczyszczenia” jednak Zarząd Zieleni Miejskiej nie ma dostępu do danych które mówią że proponowany projekt ma taką samą efektywność jak 275 drzew. Brakuje również szczegółowych informacji na temat użytkowania i późniejszego utrzymania instalacji, ani jakie niesie ze sobą koszty.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wrocław

Załączniki

Kontakt z liderem projektu