Nr projektu. 35

Wsiadanie na poziomie-budowa przystanków wiedeńskich Górnickiego [WBO. 2017]

Głosów: 433

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Przystanki wiedeńskie ułatwiają wsiadanie osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzicom z wózkami, powodują, że kierowcy stosują się do ograniczeń prędkości. Jest to coraz częściej stosowane rozwiązanie w mieście m.in. na ulicy Hubskiej, Glinianej,Trzebnickiej i Szczytnickiej. Z przystanku Kleczkowska korzysta wielu petentów pobliskiego ZUSu-osoby starsze, niepełnosprawne i wyniesienie wejścia mocno ułatwi im korzystanie z komunikacji miejskiej. Przystanek Górnickiego znajduje się na ruchliwej ulicy Sienkiewicza. Zbudowanie wyspy do wsiadania również poprawi bezpieczeństwo pasażerów.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie poza peronem na ul. Kleczkowskiej w stronę południową. Powód - brak miejsca. Za proponowaną kwotę 750 tys. zł można wybudować 2 perony przystanków wiedeńskich. Lider powinien wybrać wobec tego 2 z 3 lokalizacji możliwych do realizacji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym - rezygnacja z budowy przystanku na ul. Reymonta, a pozostawienie pary przystanków wiedeńskich na Górnickiego. Kwota potrzebna na realizację zadania to 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Górnickiego

Osiedle: Kleczków, Ołbin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

433

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 424
Papier 9

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 264
Mężczyźni 169

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.