Nr projektu. 35

Wsiadanie na poziomie-budowa przystanków wiedeńskich Górnickiego [WBO. 2017]

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Dopuszczony do głosowania

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Przystanki wiedeńskie ułatwiają wsiadanie osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzicom z wózkami, powodują, że kierowcy stosują się do ograniczeń prędkości. Jest to coraz częściej stosowane rozwiązanie w mieście m.in. na ulicy Hubskiej, Glinianej,Trzebnickiej i Szczytnickiej. Z przystanku Kleczkowska korzysta wielu petentów pobliskiego ZUSu-osoby starsze, niepełnosprawne i wyniesienie wejścia mocno ułatwi im korzystanie z komunikacji miejskiej. Przystanek Górnickiego znajduje się na ruchliwej ulicy Sienkiewicza. Zbudowanie wyspy do wsiadania również poprawi bezpieczeństwo pasażerów.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie poza peronem na ul. Kleczkowskiej w stronę południową. Powód - brak miejsca. Za proponowaną kwotę 750 tys. zł można wybudować 2 perony przystanków wiedeńskich. Lider powinien wybrać wobec tego 2 z 3 lokalizacji możliwych do realizacji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym - rezygnacja z budowy przystanku na ul. Reymonta, a pozostawienie pary przystanków wiedeńskich na Górnickiego. Kwota potrzebna na realizację zadania to 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Górnickiego

Osiedle: Kleczków, Ołbin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.